dinsdag 6 april 2010

Maria verenigt christenen en moslims in Libanon

(Gelezen In Tertio Van 24 Maart 2010)
Uit een artikel van Jan De Volder.
Het feest van Maria Boodschap, op 25 maart, wordt in Libanon een feestdag (een nationale vrije dag!), gewijd aan de dialoog tussen moslims en christenen. Een hoopvolle geschiedenis, geboren in een Libanees jezuïetencollege.
“Alles begon vier jaar geleden op het college van Jamhour, nabij Beiroet”, vertelt Nagy el Khoury fier. El Khoury bekleedt een directiefunctie in dat jezuïetencollege en was onlangs in ons land voor een vergadering van de Wereldunie van oudstudenten van jezuïetencolleges. Zoals veel katholieke scholen in de wereld, trekt de middelbare school niet alleen christelijke leerlingen aan, maar ook moslims. Voor de burgeroorlog van 1975-1990 kon hun aandeel 10 procent bedragen, maar na de oorlog viel het aandeel moslims terug tot 3 procent.
Het samenleven tussen christenen en moslims gaat El Khoury erg ter harte, want het is cruciaal voor de toekomst van Libanon. “Ergens in 2006 had ik op een nacht een droom: ik zag moslims en christenen verenigd op de tribune van onze turnzaal. Ze waren samen aan het bidden. Dat vervulde mij met grote vreugde.” Het droombeeld liet El Khoury niet meer los. Hij sprak erover met een hoge vertegenwoordiger van de soennitische gemeenschap in Libanon, sjeik Mohammed Nokkari. “Die zei me iets belangrijks: alleen Maria kan ons verenigen.” El Khoury begon in te zien hoe belangrijk de figuur van Maria ook in de islam is: Maryam - zoals Maria in het Arabisch heet - is met voorsprong de meest vernoemde vrouw in de Koran: dat gebeurt liefst dertig keer en er is zelfs een hoofdstuk naar haar genoemd (soera 19). Zelfs de moeder en de echtgenote van de profeet worden in de Koran niet bij naam genoemd - wel in de Hadith, de overlevering van uitspraken en handelwijzen die aan Mohammed worden toegeschreven. Bovendien staat ook in elke ‘mirhab’ - de nis die de richting van Mekka aanduidt in de moskee - een verwijzing naar Maria met het Koranvers “Telkens wanneer Zacharias de tempel binnenging, merkte hij dat zij voedsel bij zich had”, waarbij met ‘zij’ Maria wordt bedoeld. Veel moslims hebben daarom een grote devotie voor Maria: dat verklaart waarom je in Mariabedevaartsoorden als Lourdes en Fatima steevast moslims aantreft.
Tot zover Jan De Volder en Nagy el Khoury.