dinsdag 2 februari 2010

Hij is dáár!

(Uit het boek: ‘Een jaar met kardinaal Godfried Danneels’. Vandaag zijn bijdrage voor 3 februari.)
Het is belangrijk in een mensenleven om de genade te kennen dat je te midden van al je bezigheden, van de stress waarin je leeft, van de moeilijkheden en problemen, ineens beseft dat Jezus met ons onderweg is. Het is een genade die ik elke dag voor mezelf vraag en voor iedereen die God me als herder heeft toevertrouwd: nu en dan wakker worden en beseffen dat Jezus dáár is en met mij op weg gaat, dat hij midden in mijn meest profane bezigheden en mijn grootste moeilijkheden aanwezig is. En dat hij altijd daar is, nog voor ik er maar aan kan denken, of ik nu slaap of waak of verstrooid ben. We zijn zo vaak in beslag genomen door allerlei gebeurtenissen, dat we niet eens merken dat Jezus met ons op weg is. Hij en hij alleen heeft je aan elkaar gegeven, als vrienden, als man en vrouw, als ouder en kinderen. Je kunt zó bezig zijn met inspanningen leveren om je kinderen op te voeden en hun alles te geven, dat je vergeet dat je hen hebt ontvangen.
Tot zover kardinaal Danneels.