dinsdag 12 januari 2010

Wijsheid en geloof voor elke dag

Uit het boek: ‘Een jaar met kardinaal Godfried Danneels’. Vandaag zijn bijdrage voor 13 januari.
Waarheid spreken
Merleau-Ponty, een Franse schrijver, zei eens: ‘Katholieken kun je niet vertrouwen. Het zijn slechte revolutionairen, want als je goed bezig bent met de revolutie, zeggen ze: “Iemand doodschieten, dat kan niet.” Maar het zijn al even slechte conservatieven, want op een bepaald ogenblik beweren ze toch: “Dit kan niet langer. Hier moet iets veranderen.”’ Inderdaad, zo zijn we, en dat mogen de mensen van ons weten: we zijn revolutionair, maar niet met alle middelen, en we houden van tradities en waarden, maar niet van bevriezing. Als christenen in een pluralistisch milieu moeten we in de eerste plaats de waarheid spreken. Uit respect voor anderen zijn we maar al te vlug bereid ons geloof in de doofpot te stoppen. Maar eigenlijk zijn niet- of anders gelovigen het meest verontwaardigd over katholieken die niet zéggen dat ze katholiek zijn, of die doen alsof ze het níet zijn. Er is niets zo onaanvaardbaar als het verbergen van je identiteit. Het getuigt van elementaire eerbied voor je gesprekspartner als je eerlijk zegt: ik ben gelovig. Het hangt wel af van de manier waarop je je uitdrukt. Door triomfantelijk te doen of door de indruk te wekken dat je door je geloof méér bent, verneder je de ander en is een authentieke relatie niet mogelijk.
Tot zover kardinaal Danneels.
C.L.