dinsdag 12 januari 2010

Het Paleis

Volgens de Handelingen van Thomas, een boek van rond 225 na Christus en ontstaan in het Syrische milieu, werd de apostel Thomas als slaaf naar India verkocht. Hij kwam in dienst van koning Gundaforus. Deze droeg aan Thomas, die timmerman en metselaar was, op voor hem een paleis te bouwen.
Thomas nam de opdracht aan en maakte een ontwerp waarmee de koning zeer ingenomen was. Hij stelde aan Thomas een grote som geld ter beschikking voor de bouw van het paleis. Wat deed Thomas? Hij deelde het geld dat hij ontvangen had uit aan de armen. Zo bouwde hij voor de koning een paleis, niet op aarde, maar in de hemel.
Toen de koning hoorde wat er gebeurd was, werd hij eerst razend en besloot hij Thomas te doden. Maar op wonderlijke wijze kreeg de koning een visioen en zag hij het paleis in de hemel. Gundaforus liet zich samen met zijn broer Gad dopen en begon het voorbeeld van Thomas na te volgen door zijn bezittingen aan hulpbehoevenden uit te delen.
Dit oude verhaal spreekt voor zich en ik hoef u de moraal ervan niet uit te leggen. Het India van de 21ste eeuw verschilt niet zo heel veel van het India van de 3de eeuw. Voor heel veel mensen is het nog steeds armoe troef. Het aantal mensen dat in de paleizen van de welvaart woont is klein. Broederlijk en zusterlijk delen is vaak ver te zoeken.
Ik wens u voor het nieuwe jaar iets van de geest van Thomas toe. Hij was een trouwe leerling van Jezus, die, hoewel Hij rijk was, voor ons arm is geworden.
(Dr. P.P.B. Al.o.praem., abt van Berne)(Uit LICHTER van okt.nov.dec.2009, het driemaandelijks tijdschrift van WERELDMISSIEHULP)
C.L.