dinsdag 12 januari 2010

Geloof

Uit het boek: “Hoop, geloof, liefde” van Godfried Danneels en andere Vlamingen. Enkele getuigenissen:

God kunnen we niet zien. De hemel en de engelen en de heiligen kunnen we niet zien. Wat doen we dan? We gaan op onze tenen staan, en we maken iets dat buiten proportie is, dat mooier is dan het dagelijkse leven. Kunst is het enige wat we hebben om boven onszelf uit te stijgen. En kunst verstaat iedereen. Als je God met de schoonheid bereikt, dan gaat het veel makkelijker.
(Godfried Danneels)

Het concept van een almachtige God leidt ook tot een totale impasse in het licht van het lijden en kwaad in de wereld dat God toelaat. Alle ellende wordt dagelijks op de televisie uitgesmeerd en daardoor wordt de paradox van lijden en kwaad wellicht de meest pijnlijke voor de traditionele gelovige. Hier ligt de diepste oorzaak van de geloofscrisis. Het is daarom belangrijk het concept van een almachtige God te vervangen door dat van een oneindig liefdevolle, herscheppende God die de mens aantrekt tot beterschap.
(Mark Eyskens)

Ik geloof dat onvoorwaardelijk geloven het leven van een mens rijker en zinvoller, maar ook aangenamer maakt. Geloof is de basis voor zingeving en zingeving is iets wat iedere mens op zijn of haar manier nestreeft.
(Karel Van Eetvelt)

Wij hebben behoefte aan een eigentijdse definitie van God. Wellicht niet een God in de derde persoon, maar een God die we binnen onszelf vinden.
(André Bergen)

De vraag is: wil je een geloof dat God dient of zich van God ‘bedient’. Meer en meer gaat het de tweede richting uit: geloof als therapie.
(Michel D’Hooghe)

God heeft ons de vrije wil gegeven, dat wil zeggen ook de mogelijkheid om ons af te keren van Hem. En Hij heeft ons de rede gegeven, dat wil zeggen de twijfel, ook aan Hem.
(Mia Doornaert)

Ik ga soms naar de kerk, meestal wanneer er niemand is, om te verdrinken in de heilige stilte.
(Piet Swerts)

Van de 45 minuten kerkdienst zou de helft moeten gespendeerd worden aan interactiviteit en geloofsbelijdenis.
(Dixie Dansercoer)

Religie is een eerder poëtische manier van weten en ervaren.
(Caroline Gennez)

Je mag kerkelijkheid niet verwarren met gelovigheid.
(Marianne Thyssen)