woensdag 27 januari 2010

Don Bosco Vlaanderen

(Gelezen In Don Bosco Vlaanderen Van Jan.Febr.2010)
Johan Vanpée is een jonge salesiaan van Don Bosco, diensthoofd van de Universitaie Parochie in Leuven. Hij is de zoon van een vriend-jaargenoot van mij tijdens mijn studies aan de KU-Leuven.
Welke is de visie van Johan op onze tijd?
“Mensen zijn op zoek naar zingeving, maar vinden die niet in de Kerk. Velen zoeken er zelfs niet meer. Een teken aan de wand. Soms denk ik dat we, als Kerk, te veel de waarheid in pacht hebben, dat we het grote levensmysterie, dat we God noemen, te veel hebben gedefinieerd en ingeblikt in menselijke woorden en begrippen. Of dat we althans die indruk geven. ‘Geloven’ wordt dan ‘het onderschrijven van enkele religieuze beweringen’ en daar wordt je niet onmiddellijk warm van. Wij [salesianen] stellen ons graag op als een ‘collega-zoeker’, die leert, eerder dan als iemand die weet.”
Ter voorbereiding van zijn feest op 31 januari bidden de vereerders van Don Bosco volgend noveengebed:
Heer God, het is een wonder van uw goedheid
dat Gij mensen wilt nodig hebben
om uw heil voor deze wereld te voltooien.
Zo hebt Gij Jan Bosco geroepen
en hem begeleid op de weg die de Uwe was.
Levend vanuit zijn liefde voor de jeugd
werd hij een teken en aanreiker
van uw liefde voor elke mens.
Ook vandaag nog nodigt Gij ons uit
om in zijn spoor te treden.
Daarom durven wij U bidden, God:
vorm ons tot gezinnen en gemeenschappen
waarin jongeren tot oprecht bewogen burgers
en eerlijke, echte christenen kunnen opgroeien.
Maak onszelf tot dienstbare, gegeven mensen
die beschikbaar zijn voor wie in nood verkeren.
En moge Jan Bosco voor ons allen een aansporing en uitdaging blijven
om zijn evangelische levenswijze
tot de onze te maken
door Christus Jezus, onze Heer.