dinsdag 29 december 2009

Wijsheid En Geloof Voor Elke Dag

Onder deze rubriek zullen we geregeld een pastorale tekst publiceren van kardinaal Danneels uit het boek: ‘Een jaar met kardinaal Godfried Danneels * Wijsheid en geloof voor elke dag’. Het boek is een bloemlezing uit zijn vele geschriften: 366 bijdragen, één voor elke dag van het jaar. Vandaag nemen we zijn bijdrage voor 30 december:
Met vallen en opstaan
God belooft je de vrede van het hart, een nieuw hart, dat de wet van God volledig en zonder moeite aanhangt. God belooft innerlijkheid en bekering. Hij bevrijdt niet alleen van de uiterlijke boeien, maar van de innerlijke slavernij: van de knelling van de wet. God geeft de toekomst ook een andere naam: vergiffenis. De hoop wordt verinnerlijkt. Veel van Gods beloften overschrijden de grenzen van de geschiedenis: ze zullen uitkomen in een ander leven, in ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.
Niet alleen voor Israël, maar voor alle mensen aan wie Israël de ware God moet openbaren. De hoop wordt dus universeel! Het reilen en zeilen van de wereld wordt het toneel zelf waarop Gods heilsplan zich door alle kronkels van het vallen en opstaan van mensen en volkeren heen doorzet. Onstuitbaar. Niets van wat we doen op deze wereld is onbelangrijk; niets is ook definitief. De beloften eisen vrije medewerking, maar ook hard werk en grenzeloos vertrouwen. Zo kan een christen echt mens, mens van ware hoop worden. De hoop is de motor van zijn bestaan.
Tot zover kardinaal Danneels.