dinsdag 15 december 2009

Soep Op De Stoep Te Korbeek-Dijle

Op een mooie sabbat komt een jongen
bij zijn vader, een joodse rabbijn.
Woedend roept de jongen uit:
"nou vader, als ik God was zou ik het wel weten,
ik zou weten wat te doen met deze wereld.
Alles wat je hoort, ziet en leest:
armoede en bewapening, moord en verkrachting, milieuverontreiniging...
één grote troep is het allemaal.
Als ik God was, ik zou..."
De jongen krijgt geen kans om uit te spreken.
Zijn vader springt overeind
en zet de voordeur wagenwijd voor hem open.
"Bent u kwaad, vader," vraagt de jongen.
"Helemaal niet! Integendeel!," zegt de vader,
"Ik ben blij. Ga maar vlug de straat op, daar kun je meteen
met je werk beginnen..."
Op 20 december willen wij, de jongeren die zich voorbereiden
op hun plechtige geloofsbelijdenis, soep verkopen na de viering van 9u.
Dit heet soep op de stoep.
Zo willen wij ons steentje bijdrage om God te helpen wat meer
vrede in de wereld te brengen voor iedereen. ook de mensen die het
door eender welke omstandigheid, hier bij ons in België, moeilijk hebben.
Hopelijk mogen we jullie alvast hartelijk welkom heten om te genieten van
een heerlijke warme kom (of 2) soep.
Tot dan.


de teofielers