dinsdag 29 december 2009

Scheiding Van Kerk En Staat

‘Scheiding van kerk en staat betekent dat de clerus zich niet bemoeit met het beleid van de staat en de staat zich niet mengt in de zaken van het geloof. Dat betekent niet dat iedere uiting van geloof moet uitgeroeid en verwijderd worden alsof we een nieuwe beeldenstorm beleven.’
(Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws van 10 december)