dinsdag 29 december 2009

Ongeveinsde liefde

(Gelezen In Tertio Van 16 December 2009)
De Nederlander Stef Bos (1961) groeide op in een “warm, gereformeerd nest”. Hij volgde de lerarenopleiding in Utrecht, maar kwam op de kleinkunstschool in Antwerpen terecht. In 1991 brak hij door met het lied Papa waarin hij de gelijkenissen en verschillen tussen hem en zijn vader bezingt. Van zijn oprecht gelovige en nu 86-jarige vader kreeg hij in 1974 zijn eerste Bijbel met daarin handgeschreven de volgende opdracht: “De liefde is ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade en gehecht aan het goede. Weest elkander in broederliefde genegen.”
“Ik ben met de Bijbel grootgebracht. Het was een onderdeel van mijn vorming en het is een onderdeel van onze cultuur”, zegt Bos. “Het is opmerkelijk dat je gehecht blijft aan de Bijbelvertalingen waarmee je opgroeide. Voor mij is dat de protestantse vertaling uit de jaren 1930 en de oude Willibrordvertaling. Soms klinken die archaïsch, maar dat nodigt net uit om de mooie woorden weer te leren. Die oude taal spreekt meer tot de verbeelding. Wij verloren veel van de prachtige uitdrukkingen zoals de ‘ongeveinsde liefde’ waar Paulus het over heeft. Engelsen lezen William Shakespeare toch ook niet in hedendaagse hertalingen, maar in de taal waarin die man zelf schreef. Zo bewaren ze de band met hun geschiedenis en de oorsprong van hun taal. Zo zouden wij Vondel en Bredero moeten lezen’, vindt de zanger. (EVL)