dinsdag 29 december 2009

Klein Belgisch woordenboek door G. D’URNAY

(Gelezen In Tertio Van 16 December 2009)
HAIKU: Het zou een flinke stap vooruit zijn, mochten de Europese wetten voortaan bestaan uit drie regeltjes van respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen.
ROKEN: Onderzoeken hebben uitgewezen dat het ongezond is te leven als je rookt.
TWITTEREN: Engels voor het oud-Vlaamse ‘tetteren’.
VAN ROMPUY: Moet een precedent scheppen.
ZWITSERLAND: Ik ben geen racist, maar de torens van de Zwitserse banken ontsieren ginder de steden.
Enkele vragen voor interviewers:
-Heeft de architect in uw woning ook in een budgettaire ruimte voorzien?
-Waar bewaart u thuis uw rommelkredieten?
-Wat gebeurt er als de belastingplichtige een belangenconflict inroept?
-Waarom gaat men op de maan naar water zoeken terwijl bij ons op aarde de zeespiegel met 1,4 meter kan stijgen?
-Moeten wij een kruis maken over onze kerkhoven?
Enkele spreuken:
-’t Is te vroeg de put gegraven als de as wordt verstrooid.
-Jong geleerd, oud ontslagen.
-Zo de ouden zongen, zo doof zijn de jongen.
-Muziek verzacht de zedeloosheid.