dinsdag 22 december 2009

De Zusters Annonciaden In Korbeek-Dijle – Deel 12

Week 2009-52 - Schoolfoto Christiane Van Geel

Christiane Van Geel bezorgde mij bijgaande foto. Het is de kleuterklas met zuster Richarda tijdens het schooljaar 1945-1946.
Op de foto van links naar rechts en van voor naar achter:
Eerste rij:
-Irène Bruggemans
-Maria Van Geel
-Francine De Greef
-Denise Van Hemelrijck
-
-
-
-
-Louis Van Neck
Tweede rij:
-
-Odette Mommaerts
-Theo Van Geel
-Victor Devan
-Georges Sterckx
-Willy Letellier
-
-Jozef Debontridder
Derde rij:
-Sieke Vanderwegen
-Maria Berthels
-Christiane Van Geel
-
-Victor Harlophe
-Jules Verstraeten
-Edgard Pelgrims
-Louis Goovaerts
Er zijn dus nog zeven kinderen die wij niet konden identificeren. Wie kan helpen?

Cyriel Letellier