dinsdag 17 november 2009

’Schuldloze Echtscheiding Misleidend’

(Gelezen In Tertio Van 4 November 2009)

Uit een artikel van Jos Vranckx
Roger Pauly, algemeen voorzitter van de Gezinsbond, kan de wetgeving die echtscheiding zonder meer als schuldloos vooropstelt, niet onderschrijven. Hij bepleit meer aandacht voor relatieondersteunende initiatieven. “De aandacht gaat te uitsluitend naar opvoedingsondersteuning, terwijl die weinig fundament heeft als de relatie tussen de ouders niet stand houdt.”
“Er zijn genoeg scheidingen van koppels die zeker niet schuldloos zijn”, vindt Roger Pauly. “Een vader van drie kleine kinderen die zijn gezin plotseling in de steek laat om met een vrouwelijke collega te gaan samenwonen. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor de samenleving die opdraait voor het verlies aan stabiliteit, de materiële nood van de moeder en de mogelijke ontsporing van de kinderen. Voor de moeder die veelal na de verkoop van het huis moet instaan voor een onderkomen, een inkomen, de zorg voor de kinderen en zichzelf overeind moet houden. In Brussel is een op de drie een eenoudergezin, waarvan 92 procent alleenstaande moeder is.”
“Niet zelden worden de kinderen van hier naar ginder gezeuld, ook emotioneel. Hun instemming wordt niet gevraagd. Ze staan weerloos aan de kant. Ze verliezen structuur en het klimaat om hun wereld te verbreden vanuit de geborgenheid van een warm nest, broodnodig om zelfvertrouwen te ontwikkelen. We geloven te graag dat kinderen de situatie kunnen begrijpen door hen uitleg te geven. Maar kennis en begrip gebeuren aan de buitenkant, terwijl de pijn vanbinnen zit.”
Volgens Pauly is het ‘schrikbarend’ met welk gemak we denken, praten en handelen over echtscheiding. “Straks doen we alsof het iets is wat ons overkomt als een ziekte waarvan we het slachtoffer zijn. Om een relatie duurzaam in stand te houden is er nood aan solidariteit, soberheid, offervaardigheid, verantwoordelijkheid, plichtsbesef, trouw en belangeloze inzet. Dat zijn waarden die inspanning en moreel besef vergen en dat ligt wellicht wat moeilijker.”
“De gangbare normen van onze wegwerp- en consumptiemaatschappij - de mentaliteit dat alles wat kan ook maar moet mogen - en het primaat van het individu op de gemeenschap vormen geen vruchtbare bodem voor stabiele relaties. Als we de natuur ziek maken, verliest die haar genezende invloed op de mens. Als we het gezin ziek maken, blijft ook de samenleving niet overeind.”
In een tweede artikel laat Jos Vranckx Roger Pauly zijn stelling ontwikkelen dat ‘duurzame relaties en zelfontplooiing helemaal niet tegenstrijdig zijn’.
Ook in Het Nieuwsblad van 5 november stond een paginagroot artikel van Willy De Buck over de noodkreet van Roger Pauly: ‘Een scheiding is geen griepje’ met als kernidee: ‘De individualisering van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was zeer positief, maar ze is haar doel voorbijgeschoten, naar egoïsme en egocentrisme’.
In De Bond, de veertiendaagse gezinskrant, van 6 november, tenslotte, wordt een colloquium aangekondigd:
Duurzame relaties en spiritualiteit
Zelfontplooiing en welbevinden scoren vandaag in onze cultuur hoger op de waardeschaal dan duurzaamheid en kwaliteit. Kunnen mensen nog voldoening en geluk vinden in een relatie waarin men zich zonder reserve aan elkaar toevertrouwt?
Over die thematiek organiseert het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) op 28 november 2009 een colloquium . Vier sprekers zullen er hun visie op ‘duurzame relaties en spiritualiteit’ geven vanuit een verschillende invalshoek. Naast Roger Pauly, algemeen voorzitter van de Gezinsbond, zijn dat Alfons Vansteenwegen, relatietherapeut en auteur van bestseller ‘Liefde is een werkwoord’, Anne Dekeyzer, kinderpsychologe en gezinstherapeute en Mieke Kerckhof, pastor in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en voorzitter van de vzw Gezondheidszorg ‘Berm-hertigheid Jesu’. Na het panelgesprek is er tijd voor vragen uit het publiek.
Het colloquium vindt plaats op zaterdag 28 november , van 10.30 tot 13 uur in de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (zaal T 105). Inschrijvingen en info: www.tgl.be, info@tgl.be of bij Liselotte Anckaert op tel. 02-509.96.05. Leden van de Gezinsbond betalen op vertoon van hun lidkaart 15 in plaats van 20 euro. Koffie en middaglunch inbegrepen. (A.C.)