dinsdag 27 oktober 2009

Voorbij de dood

(Gelezen In Tertio Van 14 Oktober 2009)

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde
VRAAG NAAR CHRISTELIJKE AFSCHEIDSRITUELEN BLIJFT
Voor het laatste afscheid verkiest de overgrote meerderheid van onze bevolking nog altijd een christelijk ritueel. Statistieken tonen aan dat ruim zestig procent van de overledenen een uitvaart in de kerk krijgt en ook in de crematoria verloopt een kleine veertig procent van alle afscheidsplechtigheden christelijk.
Enkele statistische gegevens:
Kerkelijke begrafenissen 1990-2006
Tot 1990 was er slechts een lichte daling. Vanaf dan ging het steil bergaf.
                        1990           2006
-Vlaanderen      88,8%        70,4%
-Wallonië          76,8%        52,8%
-Brussel            60,4%        29,8%
-België              81,4%        61,0%

Het aantal crematies in België steeg spectaculair van 17,2% in 1989 tot 48,1% in 2008. Hier is Vlaanderen toonaangevend. Wallonië loopt zijn achterstand (procentueel) op Vlaanderen langzaam in. In het Gewest Brussel gaat het aantal crematies zelfs achteruit (maar het was en blijft wel het hoogste percentage van het land).