dinsdag 6 oktober 2009

Vlaanderen telt vijf nieuwe seminaristen

(Gelezen In Tertio Van 23 September 2009)
Uit een artikel van Jos Vranckx en Emmanuel Van Lierde
Drie seminaristen beginnen de opleiding tot priester aan het interdiocesane Johannes XXIII-seminarie in Leuven. Het grootseminarie van Brugge verwelkomt twee nieuwe kandidaten. De Vlaamse kerk heeft met die vijf evenveel nieuwe seminaristen als vorig jaar. De kandidaten zijn afkomstig uit het vicariaat Vlaams-Brabant (een) en de bisdommen Gent (een), Hasselt (een) en Brugge (twee). Vorig jaar waren ze afkomstig uit Brugge (drie), Hasselt (een) en Antwerpen (een). In Franstalig België zijn er acht of negen nieuwkomers: drie in het bisdom Luik, twee in het diocesaan seminarie van Namen en drie of vier in het Redemptoris Materseminarie van het neocatechumenaat, eveneens in Namen. In Mechelen-Brussel en Doornik zijn er geen. In Nederland met nauwelijks meer ‘sociologische’ katholieken dan Vlaanderen, zijn 29 kandidaten aan hun priesteropleiding begonnen, evenveel als de piek van 2006. Daar zijn acht buitenlanders bij en twee monniken.
Tot zover de overname uit het artikel.