dinsdag 20 oktober 2009

EU-bisschoppen verwelkomen Ierse ‘ja’

(Gelezen In Tertio Van 7 Oktober 2009)

Adriaan Van Luyn, bisschop van Amsterdam, toonde zich als voorzitter van de Raad van bisschoppen van de Europese Unie (Comece) opgetogen over de uitslag van het Ierse referendum. “Wij hopen dat het Verdrag van Lissabon de Europese instellingen efficiënter zal laten werken voor de zaak van de menselijke waardigheid en het algemeen belang.” Volgens de bisschop moeten de garanties die Ierland had gevraagd en gekregen - over het recht op leven, de bescherming van het gezin en het recht van ouders om hun kinderen op te voeden - in alle lidstaten van de Europese Unie worden gevrijwaard.
Van Luyn spreekt nog de wens uit dat de “open, transparante en reguliere dialoog” tussen de EU-instellingen en de kerken, voorzien in het verdrag van Lissabon, de bisschoppen in staat zal stellen om een echte partner te worden van de EU “in alle domeinen waar mensen hopen op rechtvaardigheid en solidariteit”. De Comece organiseert net deze week in het Poolse Gdansk voor het eerst ‘Europese sociale dagen’ die de katholieke visie op de Europese samenleving wil benadrukken.
De Ieren hechtten in het tweede referendum over het Verdrag dan toch hun goedkeuring aan het nieuwe EU-Verdrag, dat de werking van de EU met 27 en meer lidstaten moet vergemakkelijken. Daarmee zijn evenwel nog niet alle moeilijkheden van de baan voor het veelgeplaagde Verdrag. Ook de Tsjechische president Vaclav Klaus en, op termijn, de Britse conservatieven kunnen nog heel wat roet in het EU-eten gooien. (JDV)