dinsdag 13 oktober 2009

Danken voor pater Damiaan in Koekelberg

Op zondag 18 oktober vindt in de Nationale Heilig Hartbasiliek in Koekelberg een feestelijke eucharistieviering plaats waarin kardinaal Danneels voorgaat in concelebratie met alle Belgische bisschoppen. Het wordt een dankviering voor de man die velen blijft aanspreken, ook honderdtwintig jaar na zijn dood. Pater Damiaan leefde in de tweede helft van de negentiende eeuw en toch blijven mensen naar hem opkijken in bewondering en waardering. Honderdtwintig jaar na zijn overlijden is hij heilig verklaard door paus Benedictus. Zijn heiligverklaring op 11 oktober in Rome is de officiële bevestiging van wat veel mensen in hun hart al dachten.
De eucharistieviering op 18 oktober begint om 15 uur in de basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg. In die viering wordt dieper ingegaan op de vraag naar de bron van Damiaans heldhaftigheid. Tegelijk zal men de Heer danken voor Damiaan. Het wordt een hulde van velen aan pater Damiaan, die mensen blijft oproepen om zich in te zetten voor de armen. Het wordt een dankviering voor zijn diep vertrouwen in God, die zijn kracht was om solidair te blijven met de melaatsen.
Iedereen is welkom in deze plechtige viering in de basiliek. (kerknet)