dinsdag 8 september 2009

Verdediger Huwelijksband

Gelezen In Tertio Van 26 Augustus 2009

De republiek Malta bestaat uit drie bewoonde eilanden: Malta Comino en Gozo. Samen tellen die 410.000 inwoners en voor dat aantal zijn er welgeteld 365 kerken, een voor elke dag van het jaar. De eucharistievieringen worden druk bijgewoond. “Maltezen gaan op zondag naar de kerk zoals ze op vrijdag naar de viswinkel gaan. Daarom is 52,6 procent van de inwoners zondagsmisganger”, zegt Paul Gatt, de provinciaal van de dominicanen in Malta.
Het land telt één moskee en geen enkele synagoge. De anglicanen zijn er talrijker omdat de Maltezen onder Engels bevel stonden van 1800 tot 1964. Maar de rooms-katholieke kerk overheerst duidelijk. Ook politiek laat ze zich horen. Toen een politieke denktank in mei met het rapport For Worse, For Better: Re-Marriage After Legal Separation (Voor Slechter, Voor Beter: Hertrouwen Na Wettelijke Scheiding) pleitte voor het invoeren van een echtscheidingswetgeving zodat hertrouwen mogelijk wordt, reageerde midden juli de Maltese kerk daarop met het document For Worse, Not For Better (Voor Slechter, Niet Voor Beter). Daarin stelt ze dat het wettelijk mogelijk maken van echtscheidingen, de situatie van gebroken gezinnen alleen verergert. Bovendien vindt de kerk dat de wederzijdse toestemming om te scheiden onvoldoende is. Het huwelijk is geen zaak van louter individuen, ook de gemeenschap is betrokken partij.
Daarom stelt de adjunct-vicaris-generaal Anton Gouder voor dat “de burgerlijke rechtbank - indien er een echtscheidingswet komt in Malta - het systeem van de kerkelijke rechtbank overneemt. Wanneer die een mogelijke nietigverklaring van een huwelijk bekijkt, is er tijdens het proces een onafhankelijke, derde partij: de ‘defensor vinculi’. Die ‘verdediger van de huwelijksband’ biedt weerwerk tegen de argumenten van het koppel om hun verbond te verbreken en opent perspectieven om het echtelijke samenleven te herstellen en voort te zetten.” Geen slecht idee. (EVL)