dinsdag 29 september 2009

‘K behoort tot traditie van onze universiteit’

Gelezen In Tertio Van 16 September 2009

Uit een vraaggesprek van Jan De Volder met Mark Waer, de nieuwe rector van de K.U.Leuven
In tegenstelling tot vroeger lijkt de ‘K’ in K.U.Leuven niet langer ter discussie te staan. Wat betekent ze voor u?
“Ze verwijst naar het palet van katholieke en christelijke waarden. Sommigen maken daar een probleem van, in naam van de scheiding van kerk en staat en geloof en wetenschap. Dat is voor mij geen punt meer. Gelovigen en niet-gelovigen doen toch niet op een andere manier aan wetenschap?
Voor mij mag godsdienst een plaats nemen in de publieke ruimte maar dat mag niet leiden tot dominantie. Bij ons wordt dat katholieke karakter trouwens anders ingevuld dan elders.”
Hoe beleeft u zelf de spanning tussen geloof en wetenschap?
“Ik sta open voor het transcendente en het metafysische, maar ben geen praktiserende gelovige. Ik denk gewoon dat er onvoldoende argumenten zijn om te zeggen dat er niets is. Anders dan vorige generaties zie ik geen wezenlijke tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Ik trek me op aan een mooi beeld van de kardinaal: geloof en wetenschap zijn als twee rails van een spoor die parallel liggen en naar dezelfde einder leiden, maar elkaar nooit kruisen. Ze raken elkaar alleen in het oneindige. Het is wel zaak te vermijden dat ze op een bepaald punt uit elkaar zouden lopen.”
C.L.