dinsdag 8 september 2009

”Goede Oogst Doet Alleen Voorlopig Wonderen” Landbouwingenieur Jef Vandeputte Sluit Stijging Voedselprijzen Niet Uit

Gelezen In Tertio Van 26 Augustus 2009

Uit een artikel van Koenraad De Wolf
De recente daling van de voedselprijzen hield verband met een dalende vraag sinds april vorig jaar en een stijgende productie. “Die laatste was het gevolg van twee structurele factoren (het toegenomen landbouwareaal voor granen en oliehoudende zaden, en China dat zijn achterstand in de landbouw razendsnel inhaalt) en een toevalstreffer van formaat: de goede oogst van 2008”, legt landbouwingenieur en economist-analist Jef Vandeputte uit. Toch ziet de expert de toekomst met een zekere zorg tegemoet. Dat komt door de toenemende consumptie in de snel groeiende economieën in Azië en Zuid-Amerika. Die landen vertegenwoordigen ruim veertig procent van de wereldbevolking. Nooit voorheen in de geschiedenis verbeterde zo’n groot deel van de wereldbevolking zijn levensstandaard in zo’n korte periode. De gevolgen zijn verstrekkend. Het wereldverbruik in de voeding van de belangrijkste plantaardige oliën steeg in 2005 en 2006 samen met ongeveer 16 procent. Daarenboven zit het gebruik van landbouwproducten voor de aanmaak van biodiesel en ethanol in de lift. Europa en Brazilië verplichten de vermenging van een percentage biodiesel met fossiele brandstoffen en Argentinië kent een taksvoordeel toe bij de export van biodiesel. “Toch kunnen biodiesel en ethanol onmogelijk het energievraagstuk oplossen”, zegt Jef Vandeputte. “Zelfs als de totale productie van plantaardige oliën zou gaan naar de productie van brandstof, kan daarmee amper enkele procenten van de mondiale energiebehoeften worden gedekt.” Biodiesel en ethanol leggen een hypotheek op de voedselvoorziening en uiteraard ook op de voedselprijzen!