dinsdag 22 september 2009

Episcopaalse zusters worden katholiek

(Gelezen In Tertio Van 9 September 2009)

Episcopalen zijn anglicanen buiten het Verenigd Koninkrijk.
Tien van de twaalf zusters van een episcopaals klooster uit het Amerikaanse Maryland zijn overgestapt naar de rooms-katholieke kerk. Ze verlaten de episcopaalse kerk onder meer vanwege de recente beslissing opnieuw homoseksuelen tot bisschop te wijden en homohuwelijken in te zegenen. Aartsbisschop Edwin Frederic O’Brien van Baltimore verwelkomde de religieuzen en diende hen het vormsel toe. In een voorgelezen verklaring wenste de episcopaalse bisschop Eugene Taylor Sutton hun Gods zegen. “Wij weten wat wij geloven en waar we voor staan”, stelde abdis Christie. We dreven steeds verder af van de liberale koers die de episcopaalse kerk vaart. We voelen ons nu meer thuis in de rooms-katholieke kerk.” (Kerknet)