dinsdag 25 augustus 2009

Voormalige Britse Premier Blair Brengt Religies Dichterbij

Uit een artikel van Jan De Volder

Na zijn eersteministerschap maakte Tony Blair de overstap naar het katholicisme. Hij stichtte ook de Tony Blair Faith Foundation, een organisatie die religies dichter bij elkaar wil brengen.

Vanwaar dat initiatief? We vragen het aan zijn ‘chief executive’ Ruth Turner, die al tijdens Blairs ambtsperiode een nauwe medewerkster was van ‘Tony’.

Wat doet de Tony Blair Faith Foundation? Ze neemt initiatieven zowel in Groot-Brittaniƫ als in 35 andere landen. Bedoeling is bestaande lokale kerkelijke of religieuze structuren met elkaar te laten samenwerken voor humanitaire doeleinden.

“De Millenniumdoelstellingen die armoede, ziekte en onwetendheid willen bestrijden, zijn een seculier initiatief. Maar alle gelovigen ondersteunen die doelstellingen vanuit hun traditie en heilige schriften.”

Het is belangrijk hen daarbij te betrekken, want hun netwerk reikt tot de verst gelegen gebieden, ook waar geen ngo’s komen. Volgens Turner kan gemeenschappelijke actie meer wederzijds begrip opwekken. “Het viel ons op dat veel interreligieuze initiatieven nogal theoretisch en theologisch zijn. Wij wilden het anders aanpakken: eerst samenwerken op het terrein, dan persoonlijke banden en vriendschappen ontwikkelen en van daaruit de dialoog aangaan. Eerst de handen, dan het hart en dan het verstand.”

Wat als Blair een nieuwe topjob krijgt? Hij is momenteel speciaal gezant voor het Midden-Oosten en wordt vaak genoemd als eerste ‘permanente Europese president’.

“Dat weet ik niet, maar het klopt dat Tony nog heel jong is en helemaal nog niet wil gaan stilzitten”, zegt ze bewonderend.

Tot zover Jan De Volder.

C.L.