woensdag 12 augustus 2009

Liefdevol Dienstbaar Zijn

Zoals een symfonie elke noot nodig heeft,
zoals een huis elke steen nodig heeft,
heeft de mensheid jou nodig,
op de plek waar jij bent, uniek en onvervangbaar.

De inbreng van jouw liefde in deze wereld,
ook al zie je het nut er niet van in,
geeft nieuw bloed aan het achteruithollend Europa.

In onze huidige maatschappij hebben we
mannen en vrouwen nodig
die nutteloos lijken, maar die liefdevol dienstbaar zijn.

De studenten van Blida (Algerije)
(Overgenomen uit: Maria Middelares en Missies, driemaandelijks tijdschrift van de Broeders Maristen - Genval)
C.L.