woensdag 22 juli 2009

GELEZEN IN TERTIO Van 24 Juni 2009

1.QUOTE VAN DE WEEK
“De islam op zich stoort me niet. Net zoals het katholieke geloof me niet stoort. Ik ben vrijzinnig maar geen antikatholiek. Vrijheid blijheid. Ik heb geen enkel probleem met vroomheid. Integendeel. Ik vind dat religie in sommige samenlevingen een stabiliserende invloed kan hebben.”
(Radiojournalist en Midden-Oostencorrespondent Jef Lambrechts in De Morgen van 20 juni)
2.MEER DAN 400.000 PRIESTERS
In tegenstelling tot de trend in Europa neemt wereldwijd het aantal priesterroepingen toe. In 2006 waren er 407.262 priesters, onder wie 33.478 Afrikanen, 121.119 uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, 51.281 uit Azië, 196.653 uit Europa en 4.731 uit Oceanië. Het persagentschap Fides publiceerde de cijfers bij het ‘Jaar van het priesterschap’, dat vorige week van start ging. Uit het cijfermateriaal blijkt dat de groei te danken is aan Afrika (van 25.279 in 1997 naar 33.478 in 2006) en Azië (van 40.441 naar 51.281 in dezelfde periode). Het Amerikaanse continent kende een status-quo, terwijl het aantal priesters in Europa afnam. Een priester is gemiddeld verantwoordelijk voor 12.739 gelovigen, al zijn er daarin grote verschillen tussen bisdommen en regio’s. In Nederland lanceerde aartsbisschop Wim Eyk een ‘twittercampagne’ en de website www.jaarvandepriester.nl om voor nieuwe roepingen te bidden. (Kerknet)
C.L.