dinsdag 2 juni 2009

Kruisprocessies 2009

1e KRUISDAG te Korbeek-Dijle
Op weg naar het Begijnhof, waar wij samen een woord- en communiedienst vierden, hebben wij gebeden voor een rijke oogst:

Heer,
Schepper van hemel en aarde,
zegen onze akkers,
geef ons een goede oogst,
geef ons zoveel graan,
dat we zonder gierigheid,
ook kunnen delen met anderen,
die het met minder moeten doen dan wij.

Hierbij beelden van de viering:
Week 2009-23 - 1e kruisdag 2009 005 Week 2009-23 - 1e kruisdag 2009 004


2e KRUISDAG te Bertem
Na biddend en zingend over de Slangenpoel te zijn getrokken werd een ruw houten kruis geplant in de Kerstraat op een perceel land van de verleden jaar overleden jonge landbouwer Jan Bertels. Daarna was er een woord- en communiedienst op het tuinbouwbedrijf van Daniel Peeters. De voorgangster bad daar als slotgebed:

Almachtige God,
schenk uw gelovigen
de vruchten van de aarde
die zij nodig hebben voor het dagelijks leven.
Leer ons ook te delen met hen die nood hebben.
Door Christus onze Heer.

Traditiegetrouw waren er ook de lekkere wafels met koffie of chocomelk aangeboden door het KVLV.

Hier enkele beelden:
Week 2009-23 - 2e kruisdag 2009 008 Week 2009-23 - 2e kruisdag 2009 003


3e KRUISDAG te Leefdaal
We trokken biddend langs de Dorpstraat en de Boskee tot aan het begin van de Kasteeldreef, waar het meegedragen kruis werd geplant en waar pastoor Jos een woordje sprak. Daarna ging de tocht langs de Kasteeldreef terug naar de kerk, waar pastoor Jos een eucharistieviering voorging met een mooi openingsgebed:

God onze Vader,
al wat goed is op aarde komt uit Uw hand.
De lucht die wij inademen en het voedsel
dat wij eten zijn ons door U gegeven.
Leer ons deze gaven te waarderen en ze zo te
gebruiken dat zij ten goede komen aan alle mensen.
Dan groeit Uw koninkrijk op aarde,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Week 2009-23 - 3e kruisdag 2009 006 Week 2009-23 - 3e kruisdag 2009 005