dinsdag 30 juni 2009

Een God, Drie Religies

Vandaag laten wij Herman Frijlink vertellen over de rozenkrans en de subha.
De rozenkrans is een gebedssnoer dat vooral in gebruik is bij rooms-katholieke christenen. Het bidden met de rozenkrans is een religieuze praktijk waarmee de gelovigen bidden in het patroon waarin de kralen van het snoer zijn gerangschikt. De meeste rozenkransen zijn gewijd aan Maria en bestaan uit vijftig kralen, door een grotere kraal verdeeld in vijf tientallen.
In het christendom was de rozenkrans al in de 3de eeuw bekend bij oosters orthodoxe monniken. Het zijn waarschijnlijk kruisvaarders geweest die het gebruik ervan bekend hebben gemaakt in West-Europa. De rozenkrans die gewijd is aan Maria dateert voor zover bekend uit de 13de eeuw, maar kreeg pas de zegen van de paus in 1520. Sinds de jaren zestig is het gebruik van de rozenkrans in de katholieke kerk verminderd.
Wat voor de christenen de rozenkrans is, is de subha voor de moslims. De subha is een gebedssnoer met honderd kralen. Elke kraal staat voor één van de namen van Allah en de subha dient om al die namen te noemen. De subha is bij veel moslims in gebruik, vooral bij pelgrims.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.