dinsdag 23 juni 2009

De Avond

De avond is een oude dame
die zwijgend langs mijn venster gaat
met stille lippen van cyclame
en in een plechtig rouwgewaad

zij treurt tot aan het ochtendgloren
als aan een vers gedolven graf
dan wordt het nieuwe licht geboren
en valt haar donkere mantel af

Acteur, schrijver en schilder
Toon Hermans (1916-2000)