woensdag 11 maart 2009

Wafelen smaken zoet …

De medewerkers van WOS, en voornamelijk de ontwikkelingswerkers in RD Congo, Ruanda, Burundi, Haïti, Guatemala en Nicaragua danken iedereen die gesteund heeft bij de recente wafelbak en –verkoop In Korbeek-Dijle en omliggende.
Samen hebben we 1500 € netto winst bijeengebracht. Dit wordt nu verdeeld, vooral tot steun aan opvoedingswerk voor straatkinderen in de eerste plaats.

Van harte bedankt, en graag een afspraak voor volgend jaar.

De Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking