dinsdag 31 maart 2009

Sportief denken . . ., denken aan anderen.

Onlangs hielden de V-boys hun jaarlijkse snack-eetnamiddag in de parochiale gebouwen van Korbeek-Dijle. De opbrengst moet hun ploegkas stijven, want zaalvoetbal brengt onkosten mee, en het kan toch niet allemaal uit eigen zak komen.

Maar naast eigen nood, zijn er ook de tekorten van anderen. De V-boys dachten zeer sportief aan hen die minder hebben en zij schonken van de opbrengst ook 250 € aan de Werkgroep Ontwikkelings-Samenwerking (WOS) van Korbeek-Dijle, om de projecten te steunen in RD Congo, Ruanda, Burundi, Haiti, Guatemala en Nicaragua.

Daardoor kunnen jongeren van die landen intellectueel, stielvaardig en sportief een stapje verder groeien, enthousiaste en gelukkigere mensen worden.

Van harte bedankt, V-BOYS: STEF, JORIS, GEERT, JOHAN, TIM, STIJN, GINO, KRIS, FRANS, DANNY, en al de anderen ...

De missionarissen en ontwikkelingswerkers,
en de medewerkers van WOS
wensen jullie veel succes toe
en intens sportplezier.