woensdag 11 maart 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 13

zie ook delen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12: http://korbeek-dijle.blogspot.com/search/label/Gemeentelijk%20Onderwijs
13. Fusie met Bertem
Op 1.1.1977 fusioneerde Korbeek-Dijle met Bertem en Leefdaal tot de nieuwe gemeente Bertem. Vanaf het schooljaar 1977-1978 werd de kleuterschool van Korbeek-Dijle met haar twee kleuterleidsters, Gerda Broeckx en Danielle Peeters, overgeheveld naar de gemeenteschool in deelgemeente Bertem. In september 1978 werd de lagere school in Korbeek-Dijle opgeheven en werden de twee leerkrachten, Roger Vanhoven en Maria Schotsmans, overgeplaatst naar de gemeentelijke basisschool van Bertem. De kinderen van Korbeek-Dijle gaan nu zowat overal naar Korbeek-Dijle omringende scholen, dikwijls naar deze gelegen op het traject dat één van de ouders aflegt naar zijn of haar werk. Het meeste succes heeft momenteel de vrije basisschool van Bertem.
Men zegt dat de wereld één groot dorp wordt. De verschillen tussen stad en platteland vervagen. Het dorp van vroeger heeft zijn identiteit voor een groot stuk verloren. Wat Korbeek-Dijle betreft heeft het verlies van zijn school daarin een belangrijke rol gespeeld.
Hieronder nog een oude foto van de jongensschool, mij bezorgd door Simonne Van Essche, weduwe van meester Jules Paeps. Het is een foto van meester Paeps met jongens geboren tussen 1939 en 1946, het schooljaar 1952-1953.


Steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: Julien Vanderstappen, Firmin Letellier, Harry Bruffaerts, Louis Van Neck, Felix Gahy, André Winnepenninckx, Henri Crabbé, Georges Sterckx en Edgard Pelgrims
Tweede rij: François D’Hondt, Frans Van Neck, René Kriegels, Willy Darche, José Collin, Roger Mommaerts, Raoul Bruggemans, Laurent Michiels en Willy Mommaerts
Derde rij: Jozef Debontridder, Sylvain Vanderwegen, Victor Harlophe, Louis Goovaerts, Jules Verstraeten, Romain Darche, Willy Letellier en Prosper Verstraeten
Vierde rij: André Michiels, Sylvain Buekenhout, Roger Collin, Pol Vanderveken, Victor Vermeulen en Alfons Letellier
Gehurkt: Theo Van Geel, Raymond Bruggemans, Jos Michiels, Roger Bruggemans en Gustaaf Letellier.
(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen)

Cyriel Letellier