woensdag 4 februari 2009

Sensationalisering Nefast Voor Religieus Nieuws

Gelezen In Tertio Van 21.1.2009 - Uit een artikel van Jos Vranckx:
De ‘sensationalisering’ van de Vlaamse media is nefast voor al wat levensbeschouwing, ethiek, religie en kerk betreft. Positieve verhalen of opiniestukken over wat het christelijke geloof kan betekenen voor deze tijd hebben in zulke context weinig kans, maar bij verdachtmakingen schieten de redacties meteen in actie.
Een van de oorzaken van deze eenzijdigheid is het profiel van de gemiddelde Vlaamse journalist, zoals blijkt uit een enquête van de Universiteit Gent. Een meerderheid (61 procent) is niet religieus, tegenover bijna een kwart (23 procent) dat zich ‘christelijk gelovig maar niet katholiek’ noemt en 15 procent katholieken. Het onderzoek bevestigt het links-progressieve profiel van de gemiddelde journalist: 54 procent stemde in 2007 voor SP.A-Spirit of Groen!.
Deze sociologische ongelijkheid is een bijkomende factor in de kortsluiting tussen de media en een belangrijke onderstroom van de Vlaamse publieke opinie. Niet te verwonderen dat lezers afhaken en hun gerief zoeken bij websites of weblogs.