dinsdag 17 februari 2009

Maria Lichtmis 2009

Op zondag 1 februari 2009 verzorgde KVLV-Korbeek-Dijle de eucharistieviering in de Korbeekse parochiekerk. Deze viering stond uiteraard in het teken van het licht.
Bij de zegening van de kaarsen bad de priester:
Klein en nietig is het licht van een kaarsje, maar als het duister is rondom, wordt het als een ster in de nacht.
Eén vonkje van geloof kan het begin zijn van een groot vuur.
Een waakvlam van liefde brengt vroeg of laat geluk. Goddelijk licht is niet te doven.
God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht. Zegen deze brandende kaarsen. Zegen deze mensen, klein en groot.
Zij willen Uw licht in hun hart dragen. Mogen deze kaarsen ons eraan herinneren dat Gij ons licht en onze vreugde zijt en mogen zij licht en warmte brengen in onze gezinnen.
Hierbij enkele sfeerbeelden.