dinsdag 17 februari 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 10


10. De meisjes en de kleuters gaan over naar de gemeenteschool
De vrije meisjesschool van de zusters Annonciaden van Huldenberg, die een kleuterklas omvatte, werd opgeheven vanaf het schooljaar 1968-1969. De kleuterklas werd overgenomen door de gemeenteschool. Op de gemeenteraad van 23.8.1968 werd Gerda Broeckx (°Leuven 1948), wonende te Heverlee, met ingang van 1.9.1968 benoemd tot kleuteronderwijzeres. Pas op de gemeenteraad van 14.2.1969 werd er officieel beslist de kleuterafdeling van de opgeheven vrije school toe te voegen aan de bestaande gemeentelijke school, met terugwerkende kracht vanaf 1.9.1968. De kleuterklas bleef ondergebracht in de gebouwen van de vrije school.
Op 23.12.1969 beslist de gemeenteraad de 5-dagenweek in te voeren in de gemeenteschool vanaf 1.1.1970.
Gedurende de maand september 1970 werd het vereiste minimum van 31 kleuters om de kleuterklas te splitsen gemiddeld overtroffen. Bijgevolg besliste de gemeenteraad van 10.10.1970 tot de onmiddellijke ontdubbeling en werd Eliane Reniers uit Kessel-Lo (°Leuven 1950) benoemd in tijdelijk verband als tweede kleuterleidster. Op de gemeenteraad van 12.10.1972 werd zij benoemd in vast verband.
Op onderstaande foto staan de twee juffen en alle kleuters tijdens het schooljaar 1971-1972.


Op de foto, steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: Juf Eliane Reniers, Koen Michiels, Hans Dewit, Pierre Cambier, Caroline Cambier, Hilde Vranckx, Bart Vandermueren, Geert Taghon, Emiel De Greef, Luc Vranckx en juf Gerda Broeckx
Tweede rij: Gerda Dewit, Hilde Servaes, Luc Goossens, Joël Vanderveken, Rita Leys, Jan Vanhoven, Patricia Michiels, Patrick Vanderlinden en Herman Vanhoven
Derde rij: Martine en Christine Saenen, Bart Penninckx, Sonia D’Hont, Fabienne Debontridder, Nadine Rentmeesters, Veerle Letellier en Inge Letellier
Zittend vooraan: Rudi Michiels, Nancy Vanderveken, Wilfried Vandenplas, Ella Coopmans, Karin Goossens, Carine Sterckx, Danny Taghon en Emiel Vanbegin.
Bij jonge vrouwen is bevallingsverlof een geregeld terugkerend gegeven. Magda Vanwezer (+) uit Bertem, Hilde Mommaerts uit Leuven en Danielle Peeters uit Neerijse zijn enkele namen die meermaals terugkwamen als vervangster van een kleuterleidster met bevallingsverlof of gewoon ziek. Tijdens de lange periode van 1.10.1976 tot 30.6.1977 was Eliane Reniers met verlof zonder wedde. Danielle Peeters (°Neerijse 1953) heeft haar toen vervangen. Zij werd later vast benoemd. Want Eliane Reniers is bij de overstap naar Bertem in september 1977 met het onderwijs gestopt. Gerda Broeckx en Danielle Peeters zijn meegegaan naar Bertem en hebben er nog vele jaren gefunctioneerd. Gerda ging met pensioen op 1.9.2008 en Danielle krijgt terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen op 1.4.2009.
Cyriel Letellier