woensdag 4 februari 2009

Amerikaanse katholieken verdeeld over president Obama

Gelezen In Tertio Van 14.1.2009 - Uit een artikel van John A. Dick:
Het aantal Rooms-katholieken in de Verenigde Staten wordt geschat op 57 miljoen; dat is ongeveer 22 procent van de bevolking. De helft van hen heeft voor Barack Obama gestemd, ondanks het feit dat liefst vijftig Amerikaanse bisschoppen, en niet van de minste, hen aanmaanden voor de andere kandidaat te stemmen. Ook in Amerika denken katholieken almaar meer voor zichzelf als het op Obama, abortus, homoseksualiteit of stamcelonderzoek aankomt. Katholieke gelovigen kijken reikhalzend uit naar het presidentschap van Obama, terwijl hun bisschoppen vooral de risico’s ervan benadrukken.
Ontegensprekelijk zijn de Amerikaanse katholieken aan het veranderen. Nadat ze in 2000 en 2004 uitgesproken voor de Republikeinse Partij en George W. Bush waren, keerden ze terug naar de Democratische Partij. En progressieve Amerikaanse katholieken, zoals ‘catholic Democrats’ en ‘Catholics for Obama’ winnen nog aan politieke invloed.Bij het begin van het nieuwe jaar maakte een onderzoekscentrum van Georgetown University in Washington DC, het Center for Applied Research in the Apostolate, bekend dat er in de Amerikaanse Senaat 26 procent katholieken zitten en in het Huis van Afgevaardigden meer dan 30 procent. Dat terwijl het aandeel katholieken van de bevolking zakte van 25 naar 22 procent. Nooit was het aandeel van de katholieken in het Congres zo groot. En nooit zo duidelijk Democratisch gekleurd. De bisschoppen die nu vooral sterk conservatieve Republikeinen zijn, hebben reden om zich zorgen te maken.