woensdag 21 januari 2009

Humor - Tolerantie

Om over na te denken:
*Humor speelde steeds een belangrijke rol in alle religies. Humor in religies is niettemin dubbelzinnig. Humor kan religieuze conflicten helpen oplossen maar kan ook spanningen veroorzaken; denk maar aan de Mohammed-cartoons. Is vrije meningsuiting absoluut of beperkt door eerbied voor de meest diepe overtuigingen van de ander?
*Tegenwoordig is tolerantie een houding die zich verzet tegen het discrimineren van individuen of groepen ook al keurt men hun praktijken af. Kent tolerantie dan geen grenzen? Ook grote voorstanders erkennen dat tolerantie ophoudt wanneer ze schade berokkent aan anderen.C.L.