woensdag 3 december 2008

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 2

Hij heeft Abraham gezien.
Hij is boven de vijftig.
Ontleend aan Joh 8. In hoofdstuk 8 verhaalt Johannes een discussie van Jezus met de Joden. Jezus zegt o.a.: En wat uw vader Abraham betreft: hij verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en toen hij die zag was hij vol vreugde. Toen zeiden de Joden: ‘U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham gezien?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: van voordat Abraham werd geboren ben Ik.’ Toen scheelde het niet veel of ze hadden Hem gestenigd, maar Hij wist te ontkomen en verliet de tempel.

Weten waar Abraham de mosterd haalt.
Op de hoogte zijn van een zaak, er het fijne van weten.
Deze uitdrukking was oorspronkelijk: ‘Weten waar Abraham de mutsaard haalt.’ Een mutsaard is een bussel fijn gekloofd hout of rijshout.
In Genesis hoofdstuk 22 wordt verhaald dat God aan Abraham vroeg zijn zoon Isaak als brandoffer op te dragen. Abraham kloofde hout voor het brandoffer en trok op weg met zijn ezel, zijn zoon Isaak en twee knechten naar de plaats die God hem aangewezen had.

Met de Adamsvork eten.
Met de vingers eten in plaats van mes en vork te gebruiken.

’t Is een vreemde apostel.

‘t Is een zonderlinge kerel.

Met de apostelpaarden reizen.
Te voet erop uit trekken.

Het is de ware broeder niet.
Hij is niet degene voor wie men hem houdt, niet echt te vertrouwen.
In Genesis hoofdstuk 27 wordt verhaald hoe Jakob zich bij zijn blinde vader Isaak voordeed als zijn oudste broer Esau om hem zijn vaders zegen en de aanstelling als heerser over zijn broers en zijn volk te ontfutselen.

Werp uw brood uit op het water.
Geef mild aalmoezen zonder angstvallige bezorgdheid over hetgeen ervan zal terechtkomen.
Ontleend aan Prediker hoofdstuk 11.
Prediker hoofdstuk 11 begint als volgt:
Gooi je brood op het water;
na lange tijd vind je het misschien terug.
Beleg je bezit in zeven of acht zaken;
je weet niet welke ramp de aarde kan treffen.
Niet al je eieren in één korf leggen blijkt dus een aloude en nog brandend actuele wijsheid te zijn. Prediker zou geschreven zijn omstreeks het jaar 200 vóór Christus, mogelijk zelfs meer dan 500 jaar vóór Christus.

Iets van de daken verkondigen. Iets zo algemeen mogelijk bekend maken.
In Matheus hoofdstuk 10 wordt de zending van de apostelen verhaald. Christus voorspelt zijn apostelen veel tegenkanting en geeft hen goede raad en een opdracht mee, o.a.: ‘Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken.’
Cyriel Letellier