woensdag 19 november 2008

Tien Beste Uitvindingen Van 2008

Gelezen In Het Nieuwsblad Van 6 November 2008:
Tot de top-tien van beste uitvindingen behoren volgens het weekblad Time de ZEVEN NIEUWE HOOFDZONDEN.
Uit onze catechismus leerden wij kennen als de zeven hoofdzonden (zonden die andere zonden en ondeugden voortbrengen): hoogmoed, jaloersheid (of nijd), onkuisheid, luiheid (of traagheid), woede (of gramschap), gulzigheid en gierigheid.
In maart 2008 kwam het Vaticaan met zeven nieuwe hoofdzonden opzetten:
· buitensporig rijk zijn
· armoede in de hand werken
· sociaal onrecht in stand houden
· de wetten van de bio-ethiek overtreden
· experimenteren met menselijke embryo’s
· drugs gebruiken
· de aarde vervuilen.
C.L.