woensdag 10 september 2008

Korbeek kermis 2008


Op zondag 24 augustus 2008 was het de feestdag van Sint-Bartholomeus, patroonheilige van Korbeek-Dijle. Zoals we al een vijftiental jaren doen, ter vervanging van de vroegere processie, werd er een openluchtmis opgedragen, speciaal verzorgd door de parochiale verenigingen.
Voor de tweede maal ging de openluchtmis door op de mooi vernieuwde parking van de Parochiale Gebouwen. Voorgangers waren: Pol Van Laer en Daniël Taillieu, oud-chiroproosten van Korbeek-Dijle.
Het thema van de mis was “feestvieren”. In het slotgebed werd mooi verwoord wat feestvieren kan betekenen voor christengelovigen:
God van leven en licht,
laat deze feestviering voor ons allen
een bron zijn van hernieuwde inzet.
Mogen wij van hieruit verder leven,
gelukkig om wat voorbij is
en hoopvol voor wat nog komen moet.
Laat Uw Geest werkzaam zijn in ons leven.Maak ons tot mensen met een hart
dat klopt op Uw ritme.Dan zullen wij in onze woorden
en met kleine daden
“groot” zijn voor elkaar en in Uw ogen.
Na de mis voerde Chiro KaDee met veel enthousiasme haar kampdans uit en werd er bij een drankje nog gezellig nagepraat.
Na de middag was er fietsrally van de Oud-Chiroleiding, kasteelspringen, rollebollen van OKRA, touwtjetrekken van de Landelijke Gilde, optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en van een gastorkestje met veelbelovend talent. De barbecueërs verzorgden ondertussen de lege magen en voor de dorstige kelen was er drank in overvloed.
Het was weer een feest om niet te vergeten!
C.L.