woensdag 24 september 2008

Sint-Cecilia BarbecuetOp zaterdag 6 september 2008 hield de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Korbeek-Dijle haar jaarlijkse barbecue. Er was zeer veel volk op afgekomen. Het is duidelijk: veel muzikanten betekent veel familie en vrienden die graag hun steentje bijdragen. Maar ook het optreden van de jeugdharmonie met de leerling-muzikanten, onder leiding van Hans Dewit, heeft zijn aantrekkingskracht. Dit maal traden zij op in een sportieve sfeer. Het Chinees olympisch decor was volledig ontworpen en opgesteld door Pol Vanderveken en Jaak Neckebrouck. De jeugdharmonie heeft momenteel 17 muzikantjes. Zij worden ondersteund door 5 spelers uit de grote harmonie.
Wij wensen Sint-Cecilia nog veel succes toe.
C.L.

Godsdienstleraar Secundair Onderwijs

(naar een artikel van Emmanuel Van Lierde in TERTIO van 3.9.2008)
Vroeger, pakweg 50 jaar geleden, waren godsdienstleraars in het secundair onderwijs priesters. Van de leken die hen opgevolgd hebben zou men logischerwijze denken dat ze gelovig zijn en participeren aan het kerkelijke leven. Voor een groot deel is dat ook zo. Maar als we de resultaten van een enquête onder de godsdienstleraars bekijken komen we wel tot verrassende vaststellingen.De enquête werd uitgevoerd door theoloog Didier Pollefeyt en norbertijn Chris Jeunen van het Centrum voor academische lerarenopleiding van de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. De enquête leverde veel geruststellende positieve resultaten op, maar ik wil nu speciaal eens de negatieve facetten onder ogen nemen, omdat ze zo haaks staan op wat een christen verwacht van een godsdienstleraar.


- Qua levensbeschouwing zijn 1,23 % van de godsdienstleraars atheïst (godloochenaar) of agnost (iemand die niet gelooft dat men door de rede het bestaan van een god kan aantonen) en 1,22 % hebben een andere geloofsopvatting dan de christelijke;
- Qua deelname aan de liturgie gaan 21,47 % alleen naar de kerk bij speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen;
- 19,57 % vindt dat geloofsbeleving niet noodzakelijk is voor hun functie;
- 7,05 % vindt dat geloven niet nodig is om godsdienst te geven;
- 39,57 % voelt zich als godsdienstleerkracht niet gesteund in hun taak door de kerk;
- 16,51 % heeft niet het gevoel dat het kerkelijk beleid achter het godsdienstleerplan staat;
- van 9,23 % is de globale appreciatie van het huidige godsdienstleerplan negatief;
- Als er een nieuw leerplan komt vinden 38,65 % een beter omlijnde christelijke benadering niet wenselijk;
- Als er een nieuw leerplan komt vinden 23,08 % een levensbeschouwelijke verbreding (minder uitgesproken christelijk) wenselijk.

Cyriel Letellier

OKRA Herfst 2008

OKRA,
55-plussers komen samen.

En de “A” staat voor actief.
Daarom stelt het Trefpunt Korbeek-Dijle voor:

Het Herfstprogramma

- 25 september: Reis naar Gent (Stadswandeling, maaltijd, boottocht, vrije tijd, vieruurtje)
Inschrijvingen zijn afgesloten
- 26 september 14.00 u in Antwerpen, Konigin Elisabethzaal: OKRA zingt
Deelname 14.00 €. Trein 4.00 €
- Zondag 19 oktober 14.00 u Seniorenbal in Winksele Delle
- 20, 21, 23 en 24 oktober: Initiatie Nordic Wandelen in Bertem.
Kostprijs 21.00 €, alles inbegrepen. 2.50 € vermindering voor CM-leden;
- 28 oktober 14.00 u Voordracht “Humor in het dagelijks leven” door Piet Van Otterdijk
in CM Platte Lostraat in Kessel Lo (met de auto) 3.00 €
- 5 november om 14.00 u: Voordracht “Zalig Slapen, fris ontwaken”
In de Parochiale Gebouwen. Met taart en koffie. 2.00 €
- 16 december 14.30 u: Kerstmaaltijd. Hier in de Parochiale Gebouwen.
Met presentatie van de vakanties in 2009
- 13 januari om 14.00 u Nieuwjaarsconcert met Marc Meersman
In Scherpenheuvel. Met auto

Een uitgebreid programma …
Er zit wellicht ook iets in voor jou!
Word of blijf lid in 2008.
Er volgt nog meer, meer, meer …

woensdag 17 september 2008

De Joodse Kalender

In Kerk en Leven van 9.2.2005 en 23.3.2005 verscheen reeds het verhaal van de oude Romeinse kalender, van de juliaanse kalender, van de gregoriaanse kalender, van de republikeinse kalender en van de islamitische kalender. Van deze laatste vertelde ik nog dat de ramadan, de islamitische vastenmaand, elk jaar ongeveer 11 dagen vooruitschuift. Welnu, dit jaar 2008, begon de ramadan reeds op 1 september.
De joodse jaartelling begint bij de schepping, die volgens de joden in 3761 vóór Christus plaatsvond. De huidige joodse kalender is waarschijnlijk door patriarch Hillel II in het jaar 358 na Christus – het joodse jaar 4119 – geïntroduceerd.
De joodse dag begint met zonsondergang. Daarom beginnen sjabbat en alle feestdagen met het verdwijnen van het daglicht en eindigen zij (’s anderendaags ’s avonds) bij het verschijnen van drie sterren aan de hemel.
De joden volgen een maankalender met twaalf maanden van afwisselend 29 en 30 dagen. Dat aantal hangt samen met de omloop van de maan om de aarde die 29,5 dagen duurt. Iedere joodse maand begint en eindigt met de nieuwe maan.
Twaalf (maan)maanden tellen 354 dagen. Het zonnejaar – dat is gebaseerd op de omloop van de aarde om de zon – heeft circa 365 dagen. Dus is er een tekort van elf dagen van het maanjaar t.o.v. het zonnejaar. Om te voorkomen dat de joodse feestdagen, die seizoensgebonden zijn, gaan schuiven door het zonnejaar wordt zeven keer in de negentien jaar een maand toegevoegd aan het joodse jaar. Dat gebeurt in het 3de, 6de, 8ste, 11de, 14de, 17de en 19de jaar. Op die manier blijft het joodse jaar in de pas lopen met de maanstanden én met het zonnejaar.
Bij de vrij ingewikkelde berekening van de joodse kalender zal in werkelijkheid blijken dat een jaar 353, 354 of 355 dagen heeft en een schrikkeljaar 383, 384 of 385 dagen.
Het religieuze nieuwjaar, Rosj Hasjana, wordt gevierd in de zevende maand, Tisjri, meestal in september, dit jaar (2008) op 30 september en 1 oktober. Vanaf die maand begint ook de jaartelling. Dit heeft te maken met het bijzondere getal zeven; net zoals sjabbat de zevende dag van de week is. De eerste maand is echter Nisan (ongeveer overeenkomend met april).

Cyriel Letellier

Louis Poelmans

Van 1978 tot 1983 was Limburger en salesiaan Louis Poelmans directeur van Don Bosco Oud-Heverlee. Zo hebben wij hem leren kennen. En wij hebben verder met hem contact gehouden toen hij directeur werd van de Don Boscoschool in Halle en later van deze in Hechtel.
Na zijn pensionering in het onderwijs werd hij pastoor van Kleine-Brogel, een deelgemeente van Peer. Ondanks enkele (overwonnen) gezondheidsproblemen wou hij toch nog, vooraleer op rust te gaan, als pastoor de viering meemaken van 100 jaar Sint-Ursulakerk in zijn parochie. Van februari tot december 2008 hebben er een tiental festiviteiten plaats gehad of zijn nog gepland. Op zaterdag 30 augustus was er in de afgeladen volle kerk om 14.00 u een plechtige en fijn verzorgde eucharistieviering, gevolgd door een muzikaal feest met eten en drinken naar hartelust op de parking van de parochiale feestzaal. Wij waren er bij en wij hebben er van genoten. Hieronder op de foto, genietend van een drankje, zittend van links naar rechts: Louis Poelmans (in profiel), zijn broer Jef (met rug naar de camera), ook een salesiaan van Don Bosco, Jos Claes, provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse salesianenprovincie, mijn vrouw Lea en dochter Veerle.

Buurtwinkel “Bij Magda” 100 Jaar!
Op zaterdag 30 augustus 2008 vierde Magda Vanderwegen het honderdjarig bestaan van haar winkel op de Oude Baan in Bertem. Zij is de derde generatie van de familie die de winkel openhoudt. Haar moeder en haar grootmoeder waren de vorige exploitanten.
Het was heel zichtbaar feest op de Oude Baan. Er stond een springkasteel, er hingen veel kleurrijke ballonnen en de helft van de straat was ingenomen met tafeltjes en stoelen voor de genodigden.

Tussen 10 en 11 u vielen de eerste trosjes familieleden, vrienden en kennissen binnen om Magda geluk te wensen.

Magda, dat je nog heel lang de gelukkige uitbaatster van je 100-jarige winkel mag zijn.

Cyriel Letellier

woensdag 10 september 2008

Weerspreuk: Sint-Lambertus

17 september: Is ’t met Sint Lambert zonneschijn,
Droog zal ’t voorjaar zijn.

Sint-Lambertus (patroonheilige van Leefdaal)
Rond de Merovingische vorsten hangt een walm van wanbestuur, moord en verraad. Bisschop Theodardus van Maastricht, leermeester en oom van Lambertus, moest het ondervinden toen hij bij koning Childerik zijn beklag wilde doen over de staat van rechteloosheid in zijn bisdom. Hij werd bij Luik vermoord in 672. Lambertus volgde hem op, maar moest uitwijken naar de abdij van Stavelot toen de hofmeier Ebroïn koning Childerik ombracht. Aan de ballingschap kwam na zeven jaar een einde door een nieuwe moord, op Ebroïn ditmaal, waarna Pepijn II van Herstal de macht greep. Al betekende dat nog geen ongestoord bisschoppelijk bewind, want familieleden van Pepijn overvielen met hun benden kerkelijke landerijen. Aanhangers van Lambertus brachten de daders om zeep en om erger te voorkomen ondernam de bisschop, zoals zijn oom, een diplomatieke reis naar het hof. Wederom ging het mis. Uitgerekend in de kapel op de plek waar Theodardus werd vermoord, kwam ook Lambertus door moordenaarshand om het leven. Zijn opvolger, Hubertus, vond Maastricht te onveilig en verplaatste de zetel naar Luik, waar de stoffelijke resten van Lambertus nog in de kathedraal rusten.
Lambertus heeft onder de bisschoppen van Maastricht de meeste allure en wordt energiek, jong en gladgeschoren afgebeeld, al werd hij zeventig jaar. Die eeuwige jeugd heeft hij te danken aan zijn onvermoeibaarheid en elan. Jaren achtereen trok hij te paard langs de gevaarlijke wegen van Brabant, Limburg en de Ardennen om tot in de ontoegankelijkste gehuchten het evangelie te prediken. Hij had overal vrienden, kende lijfeigenen en paupers bij naam, hielp waar hij enigszins kon, ja, was in de walm van die duistere tijd de vriend en de hoop van het volk. Zijn dood schokte de mensen veel meer dan een moord op een of andere roofvorst. En van alle heiligen uit de Nederlanden wordt Lambertus als enige geëerd met een lofzang in zijn misformulier, de sequens dono fidei laetemur: verheugen wij ons over de gave van het geloof en wensen wij de roemvolle hogepriester Lambertus geluk.
(Uit Alle Heiligen van Wim Zaal)
C.L.

‘Vijandigheid EU tegen godsdienst verklaart Iers neen’

GELEZEN IN TERTIO van 27 augustus 2008:
De vijandigheid van de Europese Unie tegen godsdiensten speelde een rol in de Ierse afwijzing van het Verdrag van Lissabon. Dat stelde de katholieke primaat van Ierland, kardinaal Sean Brady, tijdens een toespraak in Killala. Zo zouden de Ieren het schrappen van de verwijzing naar het christelijke erfgoed in het Verdrag niet waarderen. “Als de regeringen dichter bij de burgers willen staan, waarom weren ze dan een essentieel element uit de Europese identiteit als het christendom, waarmee de meerderheid van Europeanen zich blijft identificeren?”, vroeg hij zich af. Zonder respect voor de overlevering en de ziel van het christendom voorziet hij nog meer moeilijkheden voor het Europese project. “Niet alleen economisch, maar ook voor de sociale cohesie en de groei van een gevaarlijk individualisme.”
C.L.

Korbeek kermis 2008


Op zondag 24 augustus 2008 was het de feestdag van Sint-Bartholomeus, patroonheilige van Korbeek-Dijle. Zoals we al een vijftiental jaren doen, ter vervanging van de vroegere processie, werd er een openluchtmis opgedragen, speciaal verzorgd door de parochiale verenigingen.
Voor de tweede maal ging de openluchtmis door op de mooi vernieuwde parking van de Parochiale Gebouwen. Voorgangers waren: Pol Van Laer en Daniël Taillieu, oud-chiroproosten van Korbeek-Dijle.
Het thema van de mis was “feestvieren”. In het slotgebed werd mooi verwoord wat feestvieren kan betekenen voor christengelovigen:
God van leven en licht,
laat deze feestviering voor ons allen
een bron zijn van hernieuwde inzet.
Mogen wij van hieruit verder leven,
gelukkig om wat voorbij is
en hoopvol voor wat nog komen moet.
Laat Uw Geest werkzaam zijn in ons leven.Maak ons tot mensen met een hart
dat klopt op Uw ritme.Dan zullen wij in onze woorden
en met kleine daden
“groot” zijn voor elkaar en in Uw ogen.
Na de mis voerde Chiro KaDee met veel enthousiasme haar kampdans uit en werd er bij een drankje nog gezellig nagepraat.
Na de middag was er fietsrally van de Oud-Chiroleiding, kasteelspringen, rollebollen van OKRA, touwtjetrekken van de Landelijke Gilde, optreden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en van een gastorkestje met veelbelovend talent. De barbecueërs verzorgden ondertussen de lege magen en voor de dorstige kelen was er drank in overvloed.
Het was weer een feest om niet te vergeten!
C.L.

woensdag 3 september 2008

Weerspreuk: Sint-Egidius

1 september: Als Sint Giel blaast op de horen, Boerkens, zaait dan uw koren.
Hij staat nu op zolder, Egidius of Gillis, in Frankrijk Saint-Gilles, in Engeland Giles. Toch was hij tot de Hervorming een ster onder de schutspatroons: herders, jagers, houtvesters, veekopers, schutters, maar ook moeders met te weinig melk en zelfs kreupelen, haast iedereen kon bij Sint-Gillis terecht. Dat assortiment doet een wilde legende vermoeden, met karige feitjes erachter. Hij leefde omtrent het jaar 700 in het zuiden van Frankrijk als kluizenaar – van Griekse komaf, beweerde men – en deed zoveel wonderen dat hij steeds verlatener oorden moest opzoeken om zich voor de mensen te verbergen. Tenslotte vond hij in de Provence een rotshol op verre afstand van de beschaving. Hij bleef er slechts in leven dank zij de melk van een dagelijks toesnellende hinde. Toen zij op een dag werd achtervolgd door jagers van de koning, vluchtte de hinde naar Egidius, die haar verborg in zijn grot. En ofschoon zijn gebed de honden op een afstand hield schoot een van de jagers een pijl af, recht in het been van de kluizenaar. Zoals het in legenden hoort kon alleen de koning (Wamba, vorst der West-Goten) hem naderen. Hij bood aan zijn heelmeester te roepen, wat Egidius weigerde. Liever liep hij om Christuswille mank. Toen liet Wamba maar een klooster bouwen, nog bekend als Saint-Gilles, met de kluizenaar als abt.
Opnieuw stroomden van heinde en verre de pelgrims toe, onder wie een andere vorst, Karel Martel. Hij had een zware zonde begaan die hij niet durfde biechten. Geen nood, tijdens het misoffer van Egidius legde een engel een briefje met die zonde op het altaar. De abt toonde het aan Karel Martel. De middeleeuwer met een doodzonde op zijn ziel hoefde die nu slechts in gedachten aan Sint-Gillis te belijden, en rekende erop dat hij tot zijn volgende paasbiecht – als hij de zonde echt beleed – al een voorschot kreeg op de vergiffenis, dus de hel niet hoefde te vrezen. Dat wakkerde de populariteit van de heilige natuurlijk aan. Hij werd gerekend tot de veertien ‘noodhelpers’ in alle moeilijke situaties van het leven. Maar hij raakte op de achtergrond toen de strenge heren van de Contrareformatie zich kuchend excuseerden zodra het gesprek op de hinde of het altaarbriefje kwam.
(Uit Alle Heiligen van Wim Zaal)
C.L.