woensdag 13 augustus 2008

Vrouwelijke Bisschoppen

Gelezen in TERTIO van 16 juli 2008:

De ‘Church of England and Wales’ gaat voortaan ook vrouwen tot bisschop wijden. Dat besliste de algemene synode in York na een emotioneel debat. Voor voorstanders gaat het om een logische stap, nadat de kerk in 1994 het priesterambt openstelde voor vrouwen. Sindsdien werden zo’n tweeduizend vrouwelijke priesters gewijd. Tegenstanders vinden het niet wijs te breken met een eeuwenoude traditie. Ze verwijzen naar de ecclesiologische functie van bisschoppen, die de – mannelijke – apostelen van Christus representeren.Het Vaticaan betreurt de beslissing, die het anglicanisme verder van de rooms-katholieke traditie verwijdert. Er zijn ook geruchten dat veel tegenstanders de overstap naar het katholicisme zouden maken en daarover al contact hadden met Rome. De Lambeth-conferentie, de tienjaarlijkse internationale anglicaanse kerkvergadering die vandaag begint, heeft er hoe dan ook een probleem bij. Hoe voorzitter Rowan Williams de eenheid kan bewaren tussen conservatieve zuiderlingen en progressieve westerlingen is zeer de vraag.