woensdag 13 augustus 2008

Nieuwe Liturgische Bijdragen

In een schrijven van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel werd ons medegedeeld dat vanaf 1 september 2008 op het volledige grondgebied van het Aartsbisdom volgende liturgische bijdragen van toepassing zijn:
- Gelezen mis: 10,00 euro
- Gezongen mis: 14,00 euro
- Huwelijk: 200,00 euro
- Begrafenis: 230,00 euro
- Gregoriaans dertigste: 250,00 euro