woensdag 20 augustus 2008

Lambethconferentie schuift moeilijkheden op lange baan

De Lambethconferentie, het tienjaarlijkse overleg van anglicaanse bisschoppen, eindigde op 3 augustus. Vooral de laatste dagen kwam de grote verdeeldheid aan het licht over de heikele punten van homoseksualiteit en vrouwenwijding. De vergadering besloot te streven naar een moratorium op nieuwe wijdingen van homoseksuele bisschoppen, terwijl de homoseksuele bisschoppen in de Verenigde Staten en Canada wel op hun post kunnen blijven. Er komt ook een forum dat als buffer moet dienen wanneer zich moeilijkheden aandienen.Toch lijkt een schisma op langere termijn onafwendbaar. Dr. Rowan Williams, de geestelijke leider van 77 miljoen anglicanen wereldwijd, deed deze week een oproep tot eensgezindheid. De enige weg uit de impasse is volgens hem een houding van “wederzijdse ruimhartigheid” en “bereidheid tot compromissen”. Williams toonde zich opnieuw voorstander van een internationale commissie voor doctrinaire zaken, een soort Congregatie voor de geloofsleer.
Een belangrijke nieuwigheid tijdens de Lambethconferentie was de inbreng van afgevaardigden van de andere christelijke kerken als waarnemer en als spreker. Vooral tijdens de toespraak van kardinaal Walter Kasper, de voorzitter van de pauselijke Raad voor de eenheid van de christenen, werd pijnlijk duidelijk dat de anglicaanse en de katholieke kerk steeds verder uiteen groeien. Toch onderstreepten waarnemers ook dat andere christenen kunnen leren van de manier waarop de anglicaanse kerk met de Schrift, met theologie en ethiek omgaat.
Ondanks de vriendelijke debatten werd de Lambethconferentie overschaduwd door de afwezigheid van de bisschoppen uit derde wereldlanden als Nigeria, Kenia, Rwanda en Uganda. Die zijn goed voor een vierde van de anglicaanse wereldkerk. De Nigerianen vertegenwoordigen ruim 17 van de 77 miljoen anglicanen wereldwijd. (Kerknet)