woensdag 13 augustus 2008

Kerkraad Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle

De Kerkraad (het bestuur van de Kerkfabriek) telt vijf leden + de vertegenwoordiger aangesteld door de bisschop (de parochiepriester of –administrator). In de loop van 2008 moest “de grote helft” (drie leden) van de kerkraden herkozen worden en moesten de bijzondere mandaten (voorzitter, secretaris en penningmeester) eveneens opnieuw worden verkozen.Voor Korbeek-Dijle heeft de hele procedure de oude toestand gewoon bevestigd.
Hierbij een foto van de vijf basisleden van de Kerkraad.


Van links naar rechts: rechtstaande: Stef Van Wambeke (grote helft, secretaris) en Johan D’Hondt (kleine helft, penningmeester); zittend: Gilbert Vandezande (kleine helft, lid), Ovide Standaert (grote helft, lid) en Cyriel Letellier (grote helft, voorzitter).