woensdag 13 augustus 2008

Gouden Bruiloft Van Clemence Vander Hulst En Gilbert Vandezande

Op 7 mei 2008 waren ze vijftig jaar getrouwd en op 6 juli 2008 hebben ze dat uitgebreid gevierd met familie en vrienden.Tijdens hun goudenbruiloftsfeest trad een balletgroep op met hun kleindochter Sarah als prima ballerina.

Geboeid en gelukkig slaan Clemence en Gilbert dit schouwspel gade.

Clemence is lid van de Parochiale Ploeg van Korbeek-Dijle sedert haar oprichting in de eerste helft van de jaren 1980. Zij is ook vele jaren catechiste geweest van de vormelingen. Zij heeft de taken van koster in de kerk overgenomen van Jozef Maginelle in 1986, bij de komst van pastoor Marcel Struyf. Bijna 22 jaar vervult ze dit werk met veel inzet en bewonderenswaardige stiptheid.
Clemence is in Korbeek-Dijle het aanspreekpunt voor iedereen met een doopsel-, huwelijks- of begrafenisprobleem. Zij is ook de boekhoudster van de misintenties, en samen met Gilbert houdt zij de bezettingskalender van de Parochiale Gebouwen bij.

Gilbert is een veelzijdig technicus met gouden handen. Hij heeft de elektrische installaties in kerk en Parochiale Gebouwen op een professionele wijze en pro deo aangelegd. En bij een defect kunnen we altijd bij hem terecht. Hij is ook zeer bedreven in het maken van allerlei rekken. Mobiele of vaste, voor hem geen probleem. Voor het maken van doopselwiegjes en begrafeniskruisjes is Gilbert steeds paraat.
Daarnaast beheert Gilbert ook de kas van de Parochiale Werken en de Transitrekening van de parochie. Dit laatste betekent: hij verzamelt het geld van omhalingen, offergangen en misintenties, en verdeelt het, volgens de regels van het bisdom, aan wie het toekomt. Gilbert is lid van de Kerkraad (Kerkfabriek) sinds 1983. Hij was ook verschillende jaren lid van de Parochiale Ploeg. Hij is portier van de kerk en alarmverantwoordelijke. Daarenboven is hij een gedegen kenner van het Sint-Stefanusretabel waardoor hij geregeld optreedt als gids voor bezoekers van kerk en retabel.

Misschien vergeet ik nog wel iets waarvoor Clemence en Gilbert zich met hart en ziel inzetten. Voor al die inzet verdienen zij onze oprechte dank en ondersteuning. Zij betekenen enorm veel voor de parochie.

Ook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleindochtertje boffen met zulke intens meelevende ouders, groot- en overgrootouders.

Dat zij nog vele lange jaren gelukkig en gezond mogen leven te midden van hun verder aangroeiend nageslacht.

Namens de Parochie,

Cyriel Letellier