woensdag 2 juli 2008

Opnieuw Een Eeuwelinge In Het Geslacht Cappuyns! (deel 1)

Maria Cappuyns
Op 5.7.2008 vierde Maria Cappuyns, in het RVT St.Bernardus te Bertem, haar honderdste verjaardag. Wij bieden de eeuwelinge en haar familie onze hartelijkste gelukwensen aan.
Bij mijn weten is Maria de tweede in Korbeek-Dijle geboren persoon die de leeftijd van honderd jaar bereikt. Haar tante, Maria Ludowina Cappuyns, geboren te Korbeek-Dijle in 1853, overleed in rusthuis St.Bernardus te Bertem in 1957, bijna 104 jaar oud. Anastasie Vandervorst (1890-1991) werd geboren te Heverlee - weliswaar op enkele meters van de grens met Korbeek-Dijle - woonde na haar huwelijk vele jaren op Ormendaal en overleed op 101-jarige leeftijd in rusthuis Remy te Leuven.
Hierbij een foto van Maria Cappuyns naast de ingang van RVT St.Bernardus.


Maria Ludovica Ida Josepha Cappuyns werd geboren te Korbeek-Dijle op 5.7.1908. Zij was het enig kind van Emile Cappuyns en Marie Artois. Het gezin woonde in het huis waar nu Maurice Meulemans en Lily Lava wonen, in de Korbeekse Kerkstraat. Maria trouwde te Neerijse op 12.9.1933 met Georges Bruffaerts (°Neerijse 1907/ +Bertem 2000), een telg uit het bekende brouwersgeslacht. Maria en Georges vestigden zich in Neerijse en kregen er drie kinderen: Solange, Guy en Eliane.

De eerste Cappuyns in Korbeek-Dijle, de vijfde generatie vóór Maria
Het eeuwfeest van Maria is een ideale gelegenheid om even onder te duiken in de geschiedenis van haar roemruchte voorouders in Korbeek-Dijle.
De eerste Cappuyns in Korbeek-Dijle was Joannes Cappuyns. Hij was getrouwd met Maria Vanden Eynde. Zij zijn de oud-ouders van Maria Cappuyns (5de generatie vóór haar). Samen kregen zij te Korbeek-Dijle acht kinderen, geboren tussen 1734 en 1748. Bij de volkstelling van 1755 wordt “Jan Cappuijns” vermeld als “Cuijper van synen stiel werkende somweijlen maer eenighe maenden”. Jan Cappuyns was niet geboren of niet getrouwd in Korbeek-Dijle. In de Geschiedenis van Korbeek-Dijle van pastoor Bogaerts las ik: ”Jan Cappuyns was geboortig van Leuven of ten minste van daar gekomen”. Maar in de registers van Leuven is geen spoor van hem te vinden.
Ik ben dan kunnen terugvallen op het opzoekingswerk van René Risch, Chris Morias en Hans Dewit, die de roots van Joannes Cappuyns hebben blootgelegd. Hans Dewit heeft langs de De Greef’s Cappuynsbloed in de aders.

De stamvader van de Cappuyns’en, de negende generatie vóór Maria
De oudst gekende Cappuyns, de stamvader, is eveneens een Joannes Cappuyns (°1570/ +Nokere (Kruishoutem) 1650). Hij trouwde te Diegem in 1596 met Joanna Lenckens en kreeg één dochter met haar. In 1603 trouwde hij een tweede maal met Petronella Van Wilzaren “Ruysevelt”. Met haar kreeg hij negen kinderen te Machelen. Joannes en Petronella vormen de negende generatie Cappuyns-voorouders vóór Maria Cappuyns.

De achtste generatie vóór Maria
De derde van de negen kinderen van Joannes Cappuyns en Petronella Van Wilzaren was Petrus Cappuyns (°Machelen 1608/ +Machelen 1659). Hij trouwde te Vilvoorde in 1634 met Maria De Roovere (°Vilvoorde 1613/ +Vilvoorde 1666). Zij kregen acht kinderen, behalve de oudste allemaal geboren te Machelen.

De zevende generatie vóór Maria
De oudste van de acht kinderen van Petrus Cappuyns en Maria De Roovere was Petrus Cappuyns “junior” (°Vilvoorde 1635/ + na 1688). Hij trouwde te Machelen in 1664 met Barbara De Vleminck. Maar zij overleed nog hetzelfde jaar zonder een kind na te laten. Petrus hertrouwde te Haren in 1665 met Maria Fonteyne (+ vóór 1675 te Machelen). Zij kregen drie kinderen te Machelen. Petrus huwde een derde maal te Melsbroek met Catharina Smets en kreeg één kind met haar te Machelen. Daarna ging hij samenwonen met Catharina Van den Brande en kreeg met haar twee kinderen te Melsbroek. Tenslotte trouwde hij nog een vierde maal met Margaretha Aelst. Maar toen kwamen er geen kinderen meer.

De zesde generatie vóór Maria
Het tweede kind uit het huwelijk van Petrus Cappuyns “junior” met Maria Fonteyne was Joannes Cappuyns (°Machelen 1669/ +Melsbroek 1742). Hij trouwde te Melsbroek in 1697 met Barbara Van der Elst (°Melsbroek 1673/ +Melsbroek 1750). Zij kregen zes kinderen.

De vijfde generatie vóór Maria
Het tweede kind van Joannes Cappuyns en Barbara Van der Elst was Joannes Cappuyns “junior” (°Melsbroek 1704/ +Korb.D. 1779). Hij trouwde te Bertem in 1733 met Maria Vanden Eynde (°Copheyde, dep. Schelde/ +Korb.D.1801). Zij vestigden zich in Korbeek-Dijle en zijn de Korbeekse stamouders van Maria Cappuyns. En hiermee zijn we terug op ons vertrekpunt.
Tot hier de gegevens uit het opzoekingswerk van René Risch, Chris Morias en Hans Dewit.

De Leefdaalse Cappuyns’en
Een beperkt onderzoek naar de Leefdaalse Cappuyns’en, traditioneel gevestigd in de Coige, leidde vooralsnog niet tot het vinden van een band met de Korbeekse Cappuyns’en. Eén Korbeekse Cappuyns, Josephus Cappuyns (1780-1816) is uitgeweken naar Leefdaal na zijn huwelijk met Anna Maria Vanderelst (°Meerbeek 1789), maar daar heeft Leefdaal geen Cappuynstak aan overgehouden.

De orgelbouwers Cappuyns
Het beschermd orgel in de kerk van Korbeek-Dijle is een “Cappuynsorgel”. Het werd gebouwd door het bedrijf “Jozef Cappuyns-Ceulemans” uit Mechelen na 1860. Josephus Cappuyns (°Hekelgem 1785/ +Mechelen 1853), de vermoedelijke oprichter van het bedrijf, was getrouwd met Joanna Van Hamme. Hij was een kleinzoon van Guilielmus Cappuyns, een broer van Joannes “junior” die naar Korbeek-Dijle uitweek. Josephus en Joanna hadden een zoon Polycarpus Florentinus Cappuyns (°Mechelen 1826/ +Mechelen 1871). Polycarpus Florentinus trouwde te Mechelen in 1856 met Maria Isabella Ceulemans. Vermoedelijk kreeg het bedrijf dan de naam “Jozef Cappuyns-Ceulemans”.

De vierde generatie vóór Maria
Keren we nu terug naar de Korbeekse voorouders van Maria Cappuyns.
Het achtste en jongste kind van Joannes Cappuyns en Maria Vanden Eynde was Guilielmus Cappuyns (°Korb.D.1748/ +Korb.D.1836). Hij trouwde te Sint-Kwintens-Lennik in 1779 met Anna Catharina Panny (°Sint-Kwintens-Lennik 1745/ +Korb.D.1823). Zij zijn de betovergrootouders van Maria Cappuyns. Guilielmus en Anna Catharina kregen te Korbeek-Dijle vijf kinderen: Josephus (°1780), deze die uitweek naar Leefdaal, Judoca (°1782), de latere moeder van Julia Goubau, Guilielmus Antonius (°1785), de overgrootvader van Maria Cappuyns, Engelbertus (°1788) en Barbara (°1790).

Een veelzijdige leidersfiguur
Guilielmus Cappuyns was rentmeester van Kerk en H.Geest in 1775, kerkmeester in 1778 en meier van de heer van Corbeek van 1780 tot 1785. Van 1794 tot 1800, in de Franse tijd, was hij achtereenvolgens “adjoint de l’agent municipal” en “agent municipal”. In de volkstelling van 1795 wordt hij vermeld met het beroep van griffier (= gemeentesecretaris). In de Geschiedenis van Korbeek-Dijle van pastoor Bogaerts zitten kopies van door Guilielmus Cappuyns eigenhandig geschreven verslagen over het weghalen door de Franse bezetter van de drie klokken van Korbeek-Dijle op 13.1.1799 en over de verkoop door de Fransen van de inboedel van de kerk op 28.10.1799. Vanaf 1800, na de staatsgreep door Napoleon, tot 1818 wordt Guilielmus vermeld als “maire”. Van 1819 tot 1821 als “mayeur” en vanaf 1822 tot augustus 1825 als “meyer”. Toen werd hij opgevolgd als burgemeester door Antonius Penninckx. In de periode 1822-1825 was Guilielmus Cappuyns ook voorzitter van het Bureel van de Kerkmeesters. In deze functie werd hij eveneens opgevolgd door Antonius Penninckx. Guilielmus Cappuyns was ook koster van Korbeek-Dijle van 1773 tot omstreeks 1830, toen hij als koster werd opgevolgd door zijn kleinzoon Guilielmus Antonius Cappuyns, zoon van de naar Leefdaal uitgeweken Josephus. Guilielmus, een leven lang dé leidsman van Korbeek-Dijle, heeft zich ook opgewerkt tot grondeigenaar, beroep dat hem in 1829 wordt toegeschreven. Hij overlijdt te Korbeek-Dijle in 1836.

De stammoeder van het geslacht Honnorez
De oudste dochter van Guilielmus Cappuyns en Anna Catharina Panny, Judoca Cappuyns, heeft ook geschiedenis geschreven. Op 23.5.1811 – zij was 28 jaar oud en ongehuwd – beviel zij te Mechelen van een dochter. Het vaderschap van het kind werd onmiddellijk erkend door jonkheer Ambrosius Goubau, geboren in de stad Luxemburg in 1748 en ex-kapitein van het Oostenrijkse leger in de Nederlanden. Ambrosius was bij de geboorte van zijn natuurlijke dochter 63 jaar en weduwnaar van Clara Crabeels (+1803), een dochter van de voorlaatste heer van Korbeek-Dijle, Urbanus Crabeels d’Ormendael. De dochter van Judoca en Ambrosius was Julia Goubau, die later zou trouwen met Remy Prosper Honnorez. Vermoedelijk is Judoca Cappuyns de levensgezellin gebleven van Ambrosius Goubau tot aan zijn dood in 1828. In 1829 trouwde Judoca Cappuyns, als “rentenierster”, met Josephus Abts, die burgemeester werd van Korbeek-Dijle van 1836 tot 1842. Volgens de kadasterkaart van Popp (toestand in 1854) was Josephus Abts eigenaar van een huis met hof (samen 13a80ca) op de plaats waar nu Luc en Nicole Cambier-Honnorez wonen, en van nog 1ha45a30ca land. Daarenboven had hij het vruchtgebruik van ruim 3ha land en hooiland, eigendom van de familie Honnorez-Goubau, en van ruim 1ha land, eigendom van de familie Cappuyns. Dit alles lijkt er op te wijzen dat Judoca Cappuyns materieel niets tekort is gekomen, maar trouwen met haar was voor Ambrosius Goubau blijkbaar niet te verzoenen met zijn illustere afkomst. Het is ook mogelijk dat er een breuk was ontstaan tussen Ambrosius Goubau en de kerkelijke overheid omdat hij in 1808 door de Fransen aangeslagen kerkelijk goed, een pachthof met ruim 31 ha land, zogezegd “zwart goed”, had gekocht. Maar zelfs burgerlijk is hij niet getrouwd met Judoca Cappuyns. Judoca overleed in 1856.
Cyriel Letellier
OKRA Korbeek-Dijle gaat wandelen, en nodigt alle ouderen van het dorp uit om mee te gaan.

“Leuven ontdekken” staat op het programma: We kijken naar gebouwen en pleinen, we herinneren ons oorlogen en stadsmuren, oordelen over schoonheid en ongepaste vormen, luisteren naar oude verhalen en nieuwe vindingen.

Op donderdag 31 juli 2008 om 14.00 u komen we samen in het café “De ton” (tussen Blokker en C&A) in het midden van de Bondgenotenlaan, vlakbij de bushalte.
In Korbeek-Dijle kan je de bus nemen van halftwee of je kan met je auto terecht in de parking onder het Mgr Ladeuzeplein.

We stappen enkele honderden meter, we stoppen, kijken in het ronde en horen wondere verhalen.
We pauzeren even in een koffiehuis en wandelen weer enkele honderden meter.
Op drie uren hebben we een nieuwe kijk gekregen op het oude Leuven.

De namiddag is gratis, maar geef vooraf een seintje zodat we weten wie verwacht wordt:
Vancampenhout Maria, 016 47 70 09 m.van.campenhout@telenet.be
Vermeulen Gard, 016 47 70 62 gard@telenet.be
Vranckx Leonard, 017 47 16 84 leonard.vranckx@pandora.be

Noteer nu ook al in je agenda:
dinsdag 16 september: feestvergadering
donderdag 25 september: OKRA-reis naar Gent