woensdag 11 juni 2008

Oud-Heverlee/Sint-Joris-Weert Aan De Eer

In TERTIO van 28.5.2008 stond een vraaggesprek van Jan De Volder met de nieuwe CD&V-voorzitter Marianne Thyssen, inwoonster van Sint-Joris-Weert.
Welke waarde hecht Marianne Thyssen aan de ‘C’ in de naam van haar partij? Hierna twee vragen en antwoorden in dat verband:
CD&V is niet meer de vroegere CVP, zegt men. Wat is voor u het grootste verschil?
CVP werd vooral waargenomen als een standenpartij. Dat beeld zijn we kwijt. En ook al zijn er goede contacten met de organisaties van het middenveld, dat betekent niet langer dat zij meebeslissen over de kieslijsten. De ‘C’ in CVP stond bovendien voor een geloof, waardoor de beeldvorming bestond dat we gelinkt waren aan de kerk. Terwijl de ‘C’ in CD&V voor ‘christendemocratie’ staat. Dat is iets helemaal anders.
In Unizo, Markant of CDH verdween de ‘C’. Hoe belangrijk is die voor u en wat betekent ze?
Ik was ervoor dat ze in de naam bleef. Je moet je identiteit en je wortels niet verloochenen. CD&V staat nu eenmaal in de christendemocratische traditie.
C.L.