vrijdag 27 juni 2008

Ontkerkelijking stopt

De leegloop van de kerken begint af te remmen, schrijft het christelijke weekblad Tertio. De cijfers van het aantal mensen dat de kerk bezoekt, blijven de afgelopen jaren stabiel. Die trend laat zich vooral merken in Brussel en Walloni├ź. In Vlaanderen is er nog altijd een lichte daling.
Jongeren die vandaag zonder religie opgroeien, hebben vaak ouders die ook al niet naar de kerk gaan. Volgens socioloog Jaak Billiet (KU Leuven) is dat de reden dat het aantal gelovigen constant blijft. ‘Er is een toenemende groep die nauwelijks van iets weet. Dat heeft implicaties, vooral voor katholieke scholen, want die zitten met massaal veel kinderen die van thuis uit een aantal verhalen niet meer kennen. Ze staan niet vijandig tegenover kerk of godsdienst; ze weten het gewoon niet.’