zondag 25 mei 2008

Naamopgave 2008: Samen Op Weg Met Jezus Als Gids!

Op zondag 18 mei 2008 was er in Korbeek-Dijle de naamopgave van de vormelingen van volgend jaar. Met een rugzak met Bijbel erin willen zij op weg gaan met Jezus als Gids. De schelp die pelgrims dragen aan hun rugzak zullen zij straks ontvangen.
Als openingsgebed bad de priester:
Heer, onze God,
Gij kent ieder van ons.
Gij roept ons bij naam.
Gij nodigt ons uit U te volgen.
Laat ons van harte “ja” zeggen op Uw uitnodiging.
Wij bidden U:
geef ons iedere dag opnieuw
een kleine vonk van Uw vuur
om dit “ja” waar te maken en te beleven
vandaag en altijd.

Na de geloofsbelijdenis kwam de naamopgave.
Als de catechiste de toekomstige vormelingen bij hun naam noemt, hangt de priester hun de schelp om de hals met de opdracht om verder de weg van Jezus te volgen.
C.L.