zaterdag 19 april 2008

Nieuw Leven Uit Het Graf

Onder dit thema vierde Korbeek-Dijle het Paasfeest op zondag 23 maart 2008. Het begon met de traditionele eierenraap onder een stralende zon in de weide van Blockx (een eresaluut aan de onvergetelijke Albert Blockx).

Daarna was er de kinderviering in de kerk met Philip Debruyne als voorganger. Het evangelie werd uitgebeeld door enkele kinderen, met muzikale begeleiding van Hans, Bout, Hanne, Annemie en Nicolas. Ook het zangkoor zette zijn beste beentje voor.

En Philip zorgde weer voor het zingen van de consecratiewoorden in de beste kloosterstijl en voor het planten van de paaskaars in de grote wijwaterkuip.

Na de viering was er het paasontbijt verzorgd door Kinderonthaal en Landelijke Gilde.
Een echt mooie paasviering!
C.L.