woensdag 23 april 2008

Met Handen Geven Wij Vorm

Op 6 april 2008 heeft vormheer Erik De Sutter, abt van Grimbergen, in een prachtig versierde kerk, twaalf Korbeekse vormelingen de handen opgelegd en gezalfd.

Bij de handoplegging bad de vormheer:
Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
door de doop met het water en de Heilige Geest
hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt
en bevrijd uit de macht van het kwaad.
Zend over hen uw Heilige Geest, de trouwe Helper.Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte,
de geest van vroomheid en liefde.Vervul hen met eerbied voor U.
Door Christus onze Heer.

De mis werd opgeluisterd met zang van onze lokale Sint-Stevensgilde en met internationale zang van het gastkoor Sithemba uit Boechout.

C.L.